MÚVS_439 Angličtina U3V - A3V 13 světový dorozumívací prostředek - A0 Beginner

Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.
Kód: MÚVS_439
Název: Angličtina U3V - A3V 13 světový dorozumívací prostředek - A0 Beginner
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PhDr. Marie Plíčková (Marie.Plickova@cvut.cz), PhDr. Romana Janotová (romana.janotova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Kurz angličtiny na úrovni A0 až A1, který probíhá v rozsahu 2 hodin týdně (2x 45 min) v zimním semestru. Jedná se o kurz začátečníků – falešných začátečníků.  Během kurzu se studenti: naučí tvořit otázky a správně na ně reagovat; proberou podstatná jména v singuláru a v plurálu, seznámí se s kategorií počitatelnosti /nepočitatelnosti a s použitím členů v Aj; proberou základní časy – přítomný čas prostý a průběhový; budou pracovat se zájmeny (osobními a přivlastňovacími), s přídavnými jmény v základním tvaru; naučí se, jak tvořit rozkazovací způsob. Při výuce se budou využívat poslechové materiály a videa. Konverzační témata vycházejí z učebnice English File Beginner.

Kurz bude probíhat v učebnách vybavených technikou pro jazykovou výuku.

 

Výuka probíhá v rozsahu 13 týdnů. Celkem 26 vyučovacích hodin po 45 minutách.

Struktura:

Kurz probíhá vždy ve čtvrtek od 11 : 00 do 12 : 30 hod

 

Týden

Datum

Učivo

1

22.9.2023

Seznámení s učivem, ověření znalostí studentů

2

29.9.2022

Jídlo, stravování; snídaně ve světě

3

6.10.2022

Cestujeme letadlem

4

13.10.2022

Hodiny a určování času – v ČR a v anglicky mluvících zemích

5

20.10.2022

Zaměstnání

6

27.10.2022

Pracovní den

7

3.11.2022

Opakování

8

10.11.2022

Volnočasové aktivity

9

24.11.2022

Film

10

1.12.2022

Datum; řadové číslovky

11

8.12.2022

Cestujeme autem

12

15.12.2022

Co rád/a dělám ve volném čase

13

5.1.2023

Závěrečné opakování

 

 

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: English File Beginner, 3rd edition, SB + WB
Termín konání: 22.09.2022 - 05.01.2023
Místo konání: Praha, Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 11:00-12:30, 401
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz