MÚVS_441 Angličtina U3V - A3V 17 - A2 Pre-intermediate

Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.
Kód: MÚVS_441
Název: Angličtina U3V - A3V 17 - A2 Pre-intermediate
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: Mgr. Halka Varhaníková (Halka.Varhanikova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Výuka na úrovni A2 (podle SERR) se zaměřuje na angličtinu jako světový prostředek dorozumívání, procvičuje praktické komunikační kompetence, porozumění a překonávání jazykových bariér. Kromě učebnice využívá i původní cizojazyčné informace, popisy a jiné podklady. Zábavnou formou procvičuje cizí jazyk na základě každodenních situací.

Kurz je interaktivní a umožňuje sdílení profesních i volnočasových zkušeností, což je žádaná a oceňovaná složka U3V kurzů.

Kurz bude probíhat v učebnách vybavených pro jazykovou výuku.

Důraz je kladen na mluvení a poslech s porozuměním.

 

Výuka probíhá v rozsahu 13 týdnů. Celkem 26 vyučovacích hodin po 45 minutách.

Struktura:

Kurz probíhá vždy ve úterý od 12 : 30 do 14 : 00 hod

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: New English File Pre-intermediate SB + WB nebo English File Pre-Intermediate 3rd Edition SB + WB
Termín konání: 20.09.2022 - 13.12.2022
Místo konání: Praha, Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Úterý: 12:30-14:00, 302
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz