MÚVS_442 Angličtina U3V - A3V 19 - B1 Intermediate

Kód: MÚVS_442
Název: Angličtina U3V - A3V 19 - B1 Intermediate
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: Mgr. Halka Varhaníková (Halka.Varhanikova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Kurz angličtiny na úrovni B1 se zaměřuje se na výuku jazyka v kontextu životních zkušeností, využívá praktické ekonomické informace a zajímavosti z celého světa, kde se lidé dorozumívají angličtinou. Čím se liší angličtina v různých zemích světa? Jak předejít nedorozumění? Jak maximálně využít vše, co známe? To vše spojíme s procvičováním gramatiky, která zpřesňuje vyjadřování a také dokáže být překvapivě logická.

Témata mohou být modifikována podle zájmu a znalostí účastníků.

Kurz bude probíhat v učebnách vybavených technikou pro jazykovou výuku.

Výuka probíhá v rozsahu 13 týdnů. Celkem 26 vyučovacích hodin po 45 minutách.

Struktura:

Kurz probíhá vždy v úterý od 16 : 45 do 18 : 15 hod

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: New English File Intermediate SB + WB
Termín konání: 20.09.2022 - 13.12.2022
Místo konání: Praha, Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Úterý: 16:45-18:15, 302
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz