MÚVS_443 Němčina U3V - N3V 01 - B2 Středně pokročilí

Kód: MÚVS_443
Název: Němčina U3V - N3V 01 - B2 Středně pokročilí
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PhDr. Markéta Blažejová (blazema5@partner.cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Kurz je veden na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce. Cílem je získání jazykových dovedností v oblasti slovní zásoby a gramatiky umožňující studentům plynulé vyjadřování zejména v ústní, ale i v písemné komunikaci. Výběr témat se řídí především zájmy a životními zkušenostmi studentů. Probírají se následující témata (výběrově): média, věda, ekologie, německy mluvící země, technika, umění a medicína. S uvedenými tématy je pak spojena gramatická látka, a to tak, aby ji studenti mohli smysluplně procvičovat (např. technika a složená slova). Své písemné dovednosti rozvíjejí studenti také při  domácí přípravě a psaní textů na výše uvedená témata. Kurz probíhá v učebnách vybavených pro jazykovou výuku, a studenti tak zlepšují svou jazykovou zdatnost i v poslechové a multimediální oblasti.

Výuka probíhá v rozsahu 13 týdnů. Celkem 26 vyučovacích hodin po 45 minutách.

Struktura:

Kurz probíhá vždy ve středu od 12,30 do 14,00 hod 

1.

21.9.

Úvod, seznámení.  Opakování L 1: Wetter, Klima. – Skloňování přídavných jmen po zájmenech. Zpodstatnělá přídavná jména a příčestí. Párové spojky.

2.

5.10.

Opakování L 1: Wetter, Klima. – Skloňování přídavných jmen po zájmenech. Zpodstatnělá přídavná jména a příčestí. Párové spojky.

3.

12.10.

Opakování L 2: Essen. Kochen. – Trpný rod. Zápor.

4.

19.10.

Opakování L 2: Essen. Kochen. –  Trpný rod. Zápor.

5.

26.10.

Opakování L 3: Das Reiseland Tschechien. – Zeměpisné názvy. Ukazovací zájmena. Vedlejší věty vztažné.

6.

2.11.

Opakování L 3: Das Reiseland Tschechien. Beschreibung interessanter Zielorte in Tschechien. – Vedlejší věty vztažné. Příčestí přítomné a minulé.

7.

9.11.

L 4: Verkehrsmittel, Reisen. – Kolísání užití pomocného slovesa v perfektu. Dvojice tranzitivních a intranzitivních sloves.

8.

16.11.

L 4: Verkehrsmittel, Reisen. – Kolísání užití pomocného slovesa v perfektu (opak.). Dvojice tranzitivních a intranzitivních sloves (opak.). Shrnutí časových vět. Věty přípustkové a příčinné. Výběr verbonominálních vazeb.

9.

23.11.

L 4: Verkehrsmittel, Reisen, Umwelt. – Shrnutí časových vět (opak.). Věty přípustkové a příčinné (opak.). Výběr verbonominálních vazeb (opak.).

10.

30.11.

L 5: Umwelt, Energie, Energieressourcen. – Konjunktiv II. Vedlejší věty podmínkové (opak.)

11.

7.12.

L 5: Umwelt, Klima, Energie, Energiepolitik. – Konjunktiv II (opak.). Vedlejší věty podmínkové (opak.). Věty přirovnávací a účinkové.

12.

14.12.

L 5: Energie. Effiziente Hauswärmetechnik. Energie und Power im Alltag. –  Opakování L 5 – slovní zásoba a gramatika.

13.

4.1.

Opakování: Test (L 1-5).

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Dusilová, D. et al.: Sprechen Sie Deutsch 3. Praha: Polyglot, 2002. Dusilová, D. et al. Cvičebnice německé gramatiky. Praha: Polyglot, 2018
Termín konání: 21.09.2022 - 04.01.2023
Místo konání: Praha, Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 12:30-14:00, 210
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz