MÚVS_458 Kurzy německého jazyka - Technická němčina

Kód: MÚVS_458
Název: Kurzy německého jazyka - Technická němčina
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: rozřazovací test
Anotace:

Tento kurz se skládá ze tří bloků – slovní zásoba, slovní zásoba a příkladové věty a samostatné příkladové věty. Cílem kurzu je osvojení specializované slovní zásoby, se kterou budete umět lépe popsat výrobky i procesy a například výstižněji prezentovat vlastní firmu, nebo se lépe domluvíte s německy hovořícími kolegy či klienty. Kurz je vhodný pro uživatele minimálně se stávající znalostí B1.

 

Struktura:
 1. Technická komunikace – mluvení.
 2. Technická komunikace – čtení.
 3. Technická komunikace – poslech a psaní.
 4. Výroba.
 5. Nástroje.
 6. Stavba.
 7. Elektrotechnika.
 8. Informatika
 9. Architektura.
 10. Doprava.
 11. Práce v Německu, Rakousku a Švýcarsku.
 12. Výtah odborného textu. Prezentace.
 13. Opakování.
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Technisches Deutsch für Ausbildung und Beruf (Fearns, Buhlman), ISBN 978-3-8085-7309-9 Cvičebnice německé gramatiky (Dusilová et al.), ISBN 978-80-86195-10-0 Velká cvičebnice slovní zásoby (Brill, Techmer), ISBN 978-80-247-4707-1
Termín konání: 22.09.2022 - 12.01.2023
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT v Praze Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Čtvrtek: 16:00-17:30, 401
Cena: 2 975,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz