RČVUT_002 Rozvojové září 2022 - Letní škola zaměřená na rozvojové a humanitární projekty

Kód: RČVUT_002
Název: Rozvojové září 2022 - Letní škola zaměřená na rozvojové a humanitární projekty
Fakulta / ústav: Rektorát ČVUT
Rozsah předmětu: 40 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Ing. Jan Tilinger, Ph.D. (Jan.Tilinger@cvut.cz)
Garant: Ing. Jan Tilinger, Ph.D. (jan.tilinger@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Bez vzdělání
Anotace:

Rozvojové září je letní škola zaměřená na rozvojové a humanitární projekty a jejich technické aspekty. Přes 20 odborníků z různých oborů představí odborná témata nebo účastníky seznámí se svými projekty. Cílem Rozvojového září je propojit odborníky a studenty s technickým a netechnickým vzděláním, tak aby byla podpořena mezioborová spolupráce.

 

Struktura:

Přednášky a workshopy.

-Rozvoj a rozvojové humanitární projekty

-Stavby v rozvojových projektech

-Voda, sanitace a energie

-Představení konkrétních projektů

-Workshopy

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 05.09.2022 - 09.09.2022
Místo konání: Praha
Cena: 300,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz