FD_057 Interakce mezi umělou inteligencí (AI) a živými organismy.

Kód: FD_057
Název: Interakce mezi umělou inteligencí (AI) a živými organismy.
Fakulta / ústav: Fakulta dopravní
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a seminář
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Způsob ukončení - upřesnění: Závěrečný test
Lektor: prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. (zelintom@fd.cvut.cz), prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. (votruzde@fd.cvut.cz), prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. (faberjos@fd.cvut.cz)
Garant: Světlana Lesová (lesovsve@fd.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Nižší střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Maturita
Anotace:

Doprava, v míře vyšší než jiné obory je založena na systémové spolupráci lidí, dopravních prostředků a infrastruktury. I proto se prioritně podílí i na formování vyšších celků, např. „Chytrých měst“.

V současnosti zaznamenáváme růst komplexity a nástup umělé  inteligence jak u dopravní infrastruktury, tak u dopravních prostředků.   To vyvolává měnící se požadavky na operátory i další subjekty, začleněné do dopravních procesů, je to spojeno i s posuny zavedených přístupů a paradigmat.

Koncepty inteligence, pozornosti (vigility), spolehlivosti, resp. resilience, inteligence, ba i vědomí v oblastech techniky, dopravy, biologických a sociálních věd jsou odlišné.

Ambicí kursu U3V je  otevřít společnou základnu pro vzájemné porozumění mezi erudovanými lidmi z různých oborů tak, aby bylo možno spolupráci lidí a technických, zejména dopravních artefaktů cílevědomě systémově rozvíjet na základě malého množství společných předpokladů.

 

Podle zkušeností s podobnými kursy v minulosti očekáváme, že většina studentů má původ v oborech dopravních a technických a proto je v průběhu kursu pro dosažení potřebné vyváženosti zdůrazněna komponenta humánní, biologická a neurologická.

Struktura:

Tématické celky:

1) Systémová východiska spolupráce člověk  / stroj / infrastruktura

2, 3) Základy mozkové činnosti,  Struktura lidského mozku, neuron, synapse, přirozené neuronové sítě, kolumny a arey

4, 5) Funkce mozku: senzorika, humorální vlivy, spánek, paměť, Thalamo-kortikální reverberace

6) Proces poznávání, tvorba dynamických multimodelů, zapomínání

7) Vazba mozku s imunitním a limbickým systémem

8) Aplikační důsledky pro obor dopravy: Únava dopravních operátorů, vznik chybných rozhodnutí, simulátory

9) Spolupráce člověka s vozidly nebo infrastrukturou s prvky umělé inteligence – diskuse / brainstorming

10, 11) Měření mozkové činnosti: EEG, NIRS (s praktickými ukázkami); ostatní typy měření

12) Měření inteligence přirozené i umělé. Hledání společných přístupů

13, 14) Exkurze na pracoviště vozidlových simulátorů, Aktivní zapojení posluchačů do měření / výzkumu

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: skripta,prazentace
Termín konání: 06.10.2022 - 12.01.2023
Místo konání: Praha, CIIRC , Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00 Praha 6, místnost B 335
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Místo: CIIRC , Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00 Praha 6, místnost B 335

Den: čtvrtek , 15:30 - 17:00 hodin

Termíny přednášek: první přednáška proběhne  ve čtvrtek 6.10.2022 od 15:30

 

Mějte se zatím hezky a těšíme se na Vás.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz