FA_096 Technika linorytu

Kód: FA_096
Název: Technika linorytu
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 30 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Ateliér
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kurz bude ukončen malou závěrečnou výstavou.
Lektor: Ing. arch. Jiří Kárník (jiri.karnik@fa.cvut.cz), Mgr. MgA. Radek Macke (mackerad@fa.cvut.cz)
Garant: Ing. arch. Ivan Vosecký (ivan.vosecky@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Bez vzdělání
Anotace:

Tématem kurzu jsou techniky linorytu. Seznámíme se s jednotlivými fázemi procesu linorytu, tedy rozkreslení obrázku dle předlohy či fantazie, přenesení obrázku na lino, vytvoření z lina matrice pro tisk pomocí dlátek, nanesení na matrici barvu, přetištění obrázku tlakem na papír nebo látku.

Struktura:

Na první hodině získáme vstupní informace, dozvíme se základní informace o historii linorytu, dále požadavky na dlátka a kvalitu lina, proces vyrývání, jednobarevný i vícebarevný tisk. Kurz bude převážně praktický, kde účastníci vytvářet své vlastní ilustrace a grafiky. Kurz bude zakončen malou závěrečnou výstavou.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: dlátka, lino - informace budou podány na první hodině
Termín konání: 30.09.2022 - 09.12.2022
Místo konání: Praha, FA ČVUT - 403
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Na prvním setkání se všem studentům dostanou informace o dlátkách i linu. Nejlepší lino je zakoupené v uměleckých potřebách, nejlépe se s ním pracuje. V uměleckých potřebách je možno zakoupit i dlátka, stačí malá sada. Barvy na lino budou pro studenty zakoupeny v rámci kurzu společně.

Kurz probíhá v pátek od 09:30 do 12:30 hodin.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz