FA_097 Angličtina pro mírně pokročilé

Kód: FA_097
Název: Angličtina pro mírně pokročilé
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Celkový počet testů v semestru: 2
Lektor: Bc. Kamila Dneboská, PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Zvládnutí středoškolské angličtiny
Anotace:

Procvičování gramatiky, slovní zásoby a komunikačních dovedností na mírně pokročilé úrovni B1, v letním semestru postup na úroveň B2. Kurz připravuje k povinné zkoušce z cizího jazyka na konci 1. ročníku a k povinným kurzům odborného jazyka ve 2. ročníku. Kurz bude dále pokračovat v letním semestru, bude otevřen pro pokračující i nové studenty.

Struktura:

Frekventanti obdrží sylabus při zahájení výuky. Budou také seznámeni s doporučenou literaturou.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Studijní materiály vytvořené Kabinetem jazyků jsou zahrnuty v ceně. Frekventanti je obdrží při výuce.
Termín konání: 20.02.2023 - 19.05.2023
Místo konání: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna 202 a další učebny, v případě nutnosti online
Cena: 2 850,00 Kč
Poznámka:

Platební údaje najdete nejen zde na webu Celoživotního vzdělávání ČVUT, ale také na webu KJ FA.

Kurzy budou zahájeny v týdnu od 19.9. 2022 dle rozvrhu, který bude do té doby upřesněn.

V případě většího počtu zájemců lze otevřít další kurzy.

Aktuální informace najdete průběžně na webu KJ FA.

V případě nejasností pište na adresu valentova@fa.cvut.cz

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz