FA_099 Angličtina s rodilým mluvčím - konverzace pro pokročilé

Kód: FA_099
Název: Angličtina s rodilým mluvčím - konverzace pro pokročilé
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Celkový počet testů v semestru: 2
Lektor: Brian Hodgman, Brian Hodgman
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Zvládnutí angličtiny na pokročilé úrovni s důrazem na komunikační dovednosti
Anotace:

Kurz je veden rodilým mluvčím z USA Brianem Hodgmanem.

Procvičování komunikačních dovedností na vyšší středně pokročilé až pokročilé úrovni. Kurz je m.j. přípravou k povinným kurzům odborného jazyka, v případě pokročilých slouží k udržení a rozvíjení již nabytých znalostí a dovedností. Slouží také jako součást přípravy na studijní a pracovní pobyty a stáže v zahraničí, včetně vstupních testů na Erasmus.

Rozvrh bude upřesněn později, podrobnější instrukce obdržíte emailem před zahájením školního roku.

 

Kurz je otevírán i v letním semestru jak pro pokračující, tak pro nové studenty.

Struktura:

Při zahájení výuky frekventanti obdrží sylabus kurzu a seznam doporučené literatury.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Frekventanti obdrží studijní materiály při výuce. Budou seznámeni také s doporučenou literaturou.
Termín konání: 20.02.2023 - 19.05.2023
Místo konání: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna 202
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 19:30-21:00, učebna 502, FA Thákurova 9 (*Tento nový rozvrh včetně učebny začne platit 29. března 2023)
Cena: 2 850,00 Kč
Poznámka:

Kurz je veden rodilým mluvčím z USA Brianem Hodgmanem, PhDr. Valentová kurzy zastřešuje.

Kurz je věnován konverzačním aktivitám.

 

Platební údaje najdete nejen zde na webu Celoživotního vzdělávání ČVUT, ale také na webu KJ FA.

Kurzy budou zahájeny v týdnu od 19.9. 2022 dle rozvrhu, který bude do té doby upřesněn.

V případě většího počtu zájemců lze otevřít další kurzy.

Aktuální informace najdete průběžně na webu KJ FA.

V případě nejasností pište na adresu valentova@fa.cvut.cz

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz