MÚVS_556 Specifický kurz pro kouče

Kód: MÚVS_556
Název: Specifický kurz pro kouče
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 72 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Seminář
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: kolokvium
Lektor: Ing. Halka Baláčková, MBA, Ing. Marta Anna Petrášová, CSc., Ing. Stanislav Stejskal, PCC, JUDr. Alena Stejskalová, PCC, Ladislav Habásko (ladislav@habasko.com), Mgr. Irma Bohoňková, Mgr. Milan Pravenec (Milan.Pravenec@cvut.cz), Mgr. Václav Šneberger
Garant: Mgr. Milan Pravenec (Milan.Pravenec@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
Anotace:

Specifický kurz pro kouče

Specifický kurz pro kouče je ucelený odborný jednosemestrální program organizovaný Masarykovým ústavem vyšších studií. Zaměřuje se na výuku základních principů a získání klíčových kompetencí pro oblast koučování. CST vychází z hlavního dokumentu ICF (International Coaching Federation) nazvaného „ICF Core Competency Model“ a je tak akceptován pro získání certifikace ICF cestou Portfolio Application.

Pro koho je program CST určen? Program je vhodný jak pro zájemce o certifikaci kouče, tak pro všechny, kteří by rádi znalosti koučování využili ve své manažerské či konzultantské praxi. Je vhodný pro úplné začátečníky, a i pro ty, kteří již mají s koučováním dílčí zkušenost. Absolventi získají velmi rozsáhlé teoretické a praktické znalosti a dovednosti, které mohou dále využít ve své stávající kariéře, případně si mohou koučování zvolit jako svou další profesní cestu. Znalost koučování má své uplatnění i v pomáhajících profesích (např. v neziskovém sektoru, školství, zdravotnictví apod.).

Obsah kurzu Program obsahuje 16 výukových bloků v celkovém počtu 64 hodin Specifického kurzu pro kouče, dále 4 hodiny praktického koučování pod vedením zkušeného lektora a samostatný 4hodinový blok Budování koučovací praxe, tj. celkem 72 hodin.  Po úspěšném ukončení programu získá každý posluchač certifikát o absolvování kurzu, vydaný Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze, a dodatek k certifikátu s přesným rozpisem absolvovaných bloků a počtem hodin. Výuka je vedena v českém jazyce. Absolventi, kteří absolvují minimálně 60 hodin Specifického kurzu pro kouče (48 hodin aktivní účast na bloku, zbylé hodiny mohou proběhnout formou samostudia), mohou po splnění dalších kvalifikačních požadavků zažádat u ICF o udělení titulu ACC prostřednictvím tzv. portfolio aplikace.

Struktura:

 

blok

datum

čas

název bloku

lektor

1

14.2.

14:00 - 18:30

Úvod do koučování, koučování v kontextu společnosti

Halka Baláčková

2

21.2.

14:00 - 18:30

Etické základy a profesionální standardy koučinku

Marta A. Petrášová

3

28.2.

14:00 - 18:30

Struktura procesu koučování

Alena Stejskalová

4

7.3.

14:00 - 18:30

Spoluvytváření vztahu kouč – klient

Halka Baláčková

5

14.3.

14:00 - 18:30

Efektivní komunikace při koučování - Aktivní naslouchání

Václav Šneberger

6

21.3.

14:00 - 18:30

Efektivní komunikace při koučování - Přímá komunikace

Václav Šneberger

7

28.3.

14:00 - 18:30

Plánování procesu koučinku

Ladislav Habásko

8

4.4.

14:00 - 18:30

Stanovování koučovacích cílů

Irma Bohoňková

9

11.4.

14:00 - 18:30

Efektivní komunikace při koučinku – Síla otázek

Václav Šneberger

10

18.4.

14:00 - 18:30

Koučovací skupina

Ladislav Habásko

11

25.4.

14:00 - 18:30

Koučovací nástroje

Alena Stejskalová

12

2.5.

14:00 - 18:30

Akční kroky v koučinku

Alena Stejskalová

13

9.5.

14:00 - 18:30

Stanovování kontraktu a podmínek pro koučování

Marta A. Petrášová

14

16.5.

14:00 - 18:30

Řízení procesu koučování

Ladislav Habásko

15

23.5.

14:00 - 18:30

Zpětná vazba při koučování

Halka Baláčková

16

30.5.

14:00 - 18:30

Hodnocení výsledků koučování

Marta A. Petrášová

17

6.6.

14:00 - 18:30

Budování koučovací praxe a koučovací skupina

Irma Bohoňková

18

13.6.

14:00 - 18:30

Mentor-koučink a závěrečné shrnutí kurzu

Alena Stejskalová

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Výukové materiály
Termín konání: 14.02.2023 - 13.06.2023
Místo konání: Praha, Budova MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6
Cena: 47 795,00 Kč
Poznámka:

39 500,- Kč + 21 % DPH, tj. celkem 47 795,- Kč za celý 72hodinový kurz

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz