FBMI_036 KURZ A -PŘÍPRAVNÝ KURZ FYZIKA – FBMI

Kód: FBMI_036
Název: KURZ A -PŘÍPRAVNÝ KURZ FYZIKA – FBMI
Fakulta / ústav: Fakulta biomedicínského inženýrství
Rozsah předmětu: 8 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: TEST NANEČISTO
Lektor: Mgr. Jana Urzová, Ph.D. (jana.urzova@fbmi.cvut.cz)
Garant: Ing. Hana Kličková (hana.klickova@fbmi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Anotace:

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium na FBMI ČVUT. Cílem kurzu je připravit posluchače na přijímací zkoušky z fyziky na FBMI ČVUT.  Rozsah výuky odpovídá učebním osnovám tohoto předmětu pro střední školy. Celkem je kurz koncipován do 8 hodin. V rámci kurzu si studenti mohou vyzkoušet test "nanečisto".

Struktura:

Rozsah výuky odpovídá učebním osnovám fyziky pro střední školy.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 06.05.2023 - 13.05.2023
Místo konání: Kladno, Posluchárna C1, přízemí budovy KOKOS, ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství, nám. Sítná 3105, Kladno
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Sobota: 14:00-18:00, C1 (*Kurz proběhne v sobotu 6. 5. a 13. 5. 2023.)
Cena: 800,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz