FA_108 Čeština pro cizince

Kód: FA_108
Název: Čeština pro cizince
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Celkový počet testů v semestru: 2
Lektor: Mgr. Veronika Novoselova
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Vhodné pro zahraniční studenty, příprava na certifikované zkoušky SERR
Anotace:

Procvičování gramatiky, slovní zásoby a komunikačních dovedností na mírně pokročilé úrovni B1. Kurz připravuje k certifikovaným zkouškám.

Kurz je otevírán i v letním semestru, je určen jako pokračujícím, tak novým studentům.

 

Struktura:

Při zahájení výuky frekventanti obdrží sylabus kurzu včetně doporučené literatury.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Frekventanti obdrží studijní materiály při výuce. Budou seznámeni také s doporučenou literaturou.
Termín konání: 05.01.2023 - 21.05.2023
Místo konání: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna bude upřesněna
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 18:00-19:30, B2_FA ČVUT Thákurova 9, učebna 502
  • Čtvrtek: 16:30-18:00, B1_FA ČVUT Thákurova 9, učebna 502
Cena: 4 385,00 Kč
Poznámka:

 

Platební údaje najdete nejen zde na webu Celoživotního vzdělávání ČVUT, ale také na webu KJ FA.

Kurzy budou zahájeny ve čtvrtek 5. 1. 2023 vzhledem k navýšení počtu hodin za semestr. Původně měl mít tento kurz 26 vyučovacích hodin, na přání dosavadních studentů byl rozšířen na 40 hod (začátek 5. ledna, konec 18. května). Kdo jste již zaplatili původní cenu 2850,- Kč za 26 hodin, doplaťte už jen 1535,- Kč za hodiny ve zkouškovém období, o které byl kurz rozšířen. Kdo jste za letní semestr zatím neplatili nic, zaplaťte plnou částku za 40 hod/sem., t.j. 4385,- Kč.

V případě nejasností pište na adresu valentova@fa.cvut.cz

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz