MÚVS_608 Kurzy anglického jazyka - B1 Intermediate - AV-31

Kód: MÚVS_608
Název: Kurzy anglického jazyka - B1 Intermediate - AV-31
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška,Cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: Mgr. Lenka Pánková, Ph.D. (lenka.pankova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Cílem kurzu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka ve všech řečových dovednostech (čtení, psaní, mluvení a poslech). Osvojení klíčové slovní zásoby z oblasti společenských témat, procvičení si schopnosti diskutovat a komunikovat v simulovaných situacích. Schopnost produkovat texty (dopisy, příběhy, popisy) s využitím nabytých znalostí k vyjádření vlastních názorů a zážitků.

Struktura:
 • Periods of time
 • Expressing uncertainty
 • Describing people
 • Video – Michelangelo
 • The environment
 • Reported speech
 • Pronunciation
 • Word-building (prefixes)
 • Food culture
 • Travelling
 • Giving advice, warnings
 • Generalisations
 • Video – The Great Melt
 • Speaking – topical issues
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: New English File Intermediate SB + WB
Termín konání: 21.02.2023 - 30.05.2023
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 15:00-16:30, 401
Cena: 2 975,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz