MÚVS_610 Kurzy anglického jazyka - Business English

Kód: MÚVS_610
Název: Kurzy anglického jazyka - Business English
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška,Cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Cílem kurzu je zlepšit dovednosti v obchodní angličtině rozvíjením slovní zásoby a čtenářských dovedností a porozumění tónu, stylu a znalosti komunikačních metod. Rovněž se budeme zabývat tím, jak tyto jazykové dovednosti mohou zlepšit analýzu publika, analýzu obchodních případů a základní obchodní komunikační strategie.

Struktura:
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Business partner B2+
Termín konání: 22.03.2023 - 31.05.2023
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 18:00-19:30, 310
Cena: 2 975,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz