MÚVS_621 DVPP - Angličtina A1+ Elementary

Kód: MÚVS_621
Název: DVPP - Angličtina A1+ Elementary
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 56 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Závěrečný test
Lektor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Cílem kurzu je osvojit si základy anglické gramatiky, upevnění gramatické struktury a vazby při jednoduché konverzaci. Zvládnutí jednoduchých konverzačních témat, schopnost domluvit se v základních životních situacích. Procvičování všech jazykových dovedností (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Struktura:

Gramatika:       

  • Opakování časů                                          
  • Vyjádření minulosti v angličtině
  • Neurčitá zájmena
  • Kvantifikátory
  • Frázová slovesa a slovní pořádek
  • Nepřímá řeč

 Komunikace:     

  • Životopis
  • Zdraví a životní styl
  • Vyjadřování názoru
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: New English File Elementary
Termín konání: 20.02.2023 - 04.05.2023
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT v Praze Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pondělí: 16:15-17:45, 401
Cena: 4 975,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz