FD_069 Trestní právo - Děčín

Kód: FD_069
Název: Trestní právo - Děčín
Fakulta / ústav: Fakulta dopravní
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: není
Lektor: PhDr. Stanislava Holíková (holiksta@fd.cvut.cz)
Garant: PhDr. Stanislava Holíková (holiksta@fd.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: nejsou
Anotace:

Kurz je určen pro osoby bez právnického vzdělání.

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy trestního práva, trestnými činy a tresty.

A také provést účastníky jednotlivými etapami trestního řízení.

Struktura:

Seznámíme se s tím, co je trestní právo, jeho zásadami, trestní odpovědností, s druhy trestů a jejich ukládáním, ochrannými opatřeními, výkladovými ustanoveními, s vybranými trestními činy zvláštní části trestního zákoníku. Rovněž se budeme zabývat trestním řízením, přípravným řízením, soudním řízením, opravnými prostředky, zvláštními způsoby řízení, specifikou řízení ve věcech mládeže  a právnických osob, zajištěním osob a věcí (zadržení, vazba). Podle možností se uskuteční exkurze s výkladem ( např. hlavní líčení u soudu).

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Odkazy na odbornou literaturu uvede lektor v průběhu kurzu dle potřeby.
Termín konání: 20.02.2023 - 28.05.2023
Místo konání: Děčín, FD ČVUT v Praze, pracoviště Děčín, Pohraniční 1288/1, Děčín I, 405 02
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz