FIT_023 Progresivní technologie v informatice I

Kód: FIT_023
Název: Progresivní technologie v informatice I
Fakulta / ústav: Fakulta informačních technologií
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Ing. Jiří Kašpar, Ing. Jiří Krýže, Ing. Josef Kokeš, Ph.D. (josef.kokes@fit.cvut.cz), Ing. Miroslav Prágl, MBA (miroslav.pragl@fit.cvut.cz)
Garant: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. (zdenek.muzikar@fit.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Anotace:

Jedná se o první část kurzu "Progresivní technologie v informatice a jejich využití". Tato část je určena pro mírně pokročilé zájemce o moderní informační technologie z řad široké veřejnosti bez ohledu na formální vzdělání či věk.

Účastníci se seznámí s novinkami a trendy z oborů, jakými jsou operační systémy a virtualizace, síťové technologie a počítačová bezpečnost či umělá inteligence.

Na tuto tematiku navazuje druhá část kurzu Progresivní technologie v informatice II, která bude vyučovaná v letním semestru, je pokročilejsí a orientovaná více do hloubky a na praxi.

 

Struktura:
 1. Operační systémy – vývoj, procesy, paralelismus, virtualizace 
 2. Počítačové sítě - úvod, historie, principy, technologie 
 3. Virtualizace počítačových systémů - typy virtualizace, příklady, způsoby realizace, využití 
 4. Cloudové technologie 1 – privátní / veřejný cloud, cloudové úložiště, integrace s operačními systémy a aplikacemi, osobní využití 
 5. Cloudové technologie 2 - administrace, využití v organizacích, propojení lokální infrastruktury a cloudu  
 6. Počítačová bezpečnost – druhy nebezpečí, bezpečné chování, bezpečné programování, bezpečnost webových aplikací 
 7. Bezpečnost a integrita dat – principy a technologie, šifrování, digitální podpis, časové razítko
 8. Webové technologie – úvod, koncepty a technologie, vazba na cloud 
 9. Webové aplikace – principy, využití, implementace, využití cloudových služeb ve vývoji SW aplikací 
 10. Mobilní aplikace - implementace mobilních aplikací 
 11. Umělá inteligence – formulace problému, zpracování dat 
 12. Strojové učení - modely, supervizované a nesupervizované strojové učení 
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Budou doporučeny nebo k dispozici během kurzu
Termín konání: 11.10.2023 - 10.01.2024
Místo konání: Praha, Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 9, 160 00 Praha 6, budova A, učebna s135, vždy ve středu od 11:00
Cena: 1 000,00 Kč
Poznámka:

V tomto semestru (zimní akademického roku 2023/24) se vyučuje v rámci prvního pilotního běhu kurzu. Zpětná vazba od účastníků bude použita pro úpravy a aktualizaci obsahu a přípravu cvičení, které se stanou součástí kurzu v nadcházejících letech. Tomu odpovídá i nízká cena tohoto běhu kurzu.

Máte-li jakékoli dotazy, pište na:  muzikar@fit.cvut.cz

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz