FSv_009 Geometrie na každém kroku

Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.
Kód: FSv_009
Název: Geometrie na každém kroku
Fakulta / ústav: Fakulta stavební
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. (milada.kocandrlova@fsv.cvut.cz)
Garant: doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. (Jozef.Bobok@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Obsah kurzu GEOMETRIE NA KAŽDÉM KROKU

V kurzu budou posluchači seznámeni s četnými aplikacemi geometrie ve stavebních konstrukcích.

Struktura:

Kurz bude veden formou pravidelných přednášek v rozsahu 2hod/týden.    

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 01.10.2019 - 17.12.2019
Místo konání: Praha, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, B 365
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz