FD_012 Středoškolská matematika a fyzika

Kód: FD_012
Název: Středoškolská matematika a fyzika
Fakulta / ústav: Fakulta dopravní
Rozsah předmětu: 48 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Kombinované
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Cvičný závěrečný test
Lektor: RNDr. Olga Vraštilová (vrastolg@fd.cvut.cz), RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. (malazuza@fd.cvut.cz)
Garant: RNDr. Olga Vraštilová (vrastolg@fd.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
Anotace:

Cílem předmětu je zopakovat základní partie středoškolské matematiky a fyziky a připravit studenty na státní maturitu. Důraz je kladen zejména na oblasti, na které se navazuje při výuce matematiky a fyziky na ČVUT.

Struktura:

 

 1. Vektorová algebra; soustava souřadnic v rovině a prostoru
 2. Funkce - základní pojmy: definiční obor, obor hodnot, vlastnosti funkcí, lineární a kvadratické funkce 
 3. Funkce lomená, mocninná, exponenciální, logaritmická 
 4. Goniometrické funkce a rovnice 
 5. Základní typy rovnic, komplexní čísla
 6. Nerovnice 
 7. Posloupnosti a řady
 8. Kombinatorika
 9. Planimetrie 
 10. Stereometrie 
 11. Analytická geometrie lineárních útvarů 
 12. Analytická geometrie kuželoseček 

 

 1. Kinematika hmotného bodu
 2. Dynamika hmotného bodu
 3. Gravitační pole
 4. Soustava hmotných bodů, tuhé těleso
 5. Mechanika tekutin
 6. Kmitání a vlnění
 7. Základy molekulové fyziky
 8. Termodynamika
 9. Elektrické pole
 10. Magnetické pole, elektromagnetické pole
 11. Elektromagnetické vlnění, optika
 12. Atomová a jaderná fyzika

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 04.02.2020 - 21.04.2020
Místo konání: Praha, FD ČVUT, Na Florenci 25, Praha 1, učebna F309
Cena: 3 300,00 Kč
Poznámka:

Zahájení kurzu je 4.2. 2020 v 17hod v posluchárně F309 v budově FD Na Florenci 25. Před první přednáškou probíhá na sekretariátě kontrola zaplacení kurzu. Platba kurzu se provádí převodem na účet fakulty 19-3322370227/0100. VS je 16012.... , kde místo teček doplníte číslo přihlášky.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz