FA_014 Pokročilá anglická konverzace s rodilým mluvčím

Kód: FA_014
Název: Pokročilá anglická konverzace s rodilým mluvčím
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Celkový počet testů v semestru: 2
Lektor: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Zvládnutí angličtiny na pokročilé úrovni s důrazem na komunikační dovednosti
Anotace:

Kurz je veden rodilým mluvčím z USA Brianem Hodgmanem, PhDr. Valentová kurz zastřešuje (při zadávání lektorů nelze uvádět externisty, protože je systém nezobrazuje).

Procvičování komunikačních dovedností na vyšší středně pokročilé až pokročilé úrovni. Kurz je m.j. přípravou k povinným kurzům odborného jazyka, v případě pokročilých slouží k udržení a rozvíjení již nabytých znalostí a dovedností. Slouží také jako součást přípravy na studijní a pracovní pobyty a stáže v zahraničí, včetně vstupních testů na Erasmus.

Struktura:

Při zahájení výuky frekventanti obdrží sylabus kurzu a seznam doporučené literatury.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Frekventanti obdrží studijní materiály při výuce. Budou seznámeni také s doporučenou literaturou.
Termín konání: 23.09.2019 - 20.12.2019
Místo konání: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna 202
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 16:15-17:45, sraz před 202 (*25.9. je úvodní schůzka, def. rozvrh bude domluven.)
Cena: 2 750,00 Kč
Poznámka:

 

Kurz je veden rodilým mluvčím z USA Brianem Hodgmanem, PhDr. Valentová kurzy zastřešuje.

Přihlaste se, ale s platbou počkejte - kontaktujte, prosím, garanta kurzu: katerina.valentova@fa.cvut.cz. Je třeba vyčkat, zda se do pokročilého kurzu přihlásí dostatečný počet zájemců, aby mohl být otevřen.

Úvodní schůzka kvůli domluvě o rozvrhu se koná ve středu 25.9. v 16.15, sraz před učebnou 202.

Zatím máme 6 zájemců, potřebujeme ještě 4, aby kurz mohl fungovat.

 Bližší informace o kurzech a kontakty na vyučující najdete na webu KJ FA: https://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/ustavy/120-kabinet-jazyku

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz