FEL_012 Tvorba prezentací - Power Point

Kód: FEL_012
Název: Tvorba prezentací - Power Point
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Ing. Kamil Prukl (pruklkam@fel.cvut.cz)
Garant: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

TVORBA PREZENTACÍ – POWER POINT

Kurz je určen pro uživatele, kteří se chtějí seznámit s přípravou prezentací a způsoby jejich předvádění.

Ve výuce bude využíván editor POWER POINT z kancelářského balíku Microsoft Office s odkazy na možnosti jiných kancelářských balíků. Na kurzu se naučíte editor ovládat a využívat jeho funkce. Seznámíte se zásadami tvorby ucelené multimediální prezentace po textové a grafické stránce. Naučíte se vkládat fotografie a texty, vytvářet animace, doplňovat prezentaci slovem a hudbou, nahrávat do ní videa. Na závěr kurzu si každý posluchač vytvoří a předvede vlastní prezentaci.

Stručná osnova: 

Editor POWER POINT, jeho verze a možnosti – přehled  Rozložení snímku, úvodní snímek, nadpis, plocha

Vkládání textu, úpravy

Vkládání obrázků, práce s nimi, vkládání textů k obrázkům

Motivy, styly, grafika pozadí, vlastní úpravy motivu

Vkládání objektů do snímků - WordArt, SmartArt, tabulka

Export snímků nebo celé prezentace do formátu jpg, pdf

Přechody snímků, automatické přehrávání prezentace

Animace textu, obrázků, objektů, načasování prezentace

Vkládání zvuku a videa

Editor IMPRESS, jeho verze a možnosti - přehled

Možnost předvedení vlastních prací

 

Struktura:

Kury je jednosemestrový

 1.  Úvod do kurzů U3V, bezpečnost práce    (B. Mannová, J. Kubr)
 2.  Editor POWER POINT, jeho verze a možnosti      (K. Prukl)
 3.  Vkládání textu, úpravy  (K. Prukl)
 4.  Vkládání obrázků (K. Prukl)
 5.  Motivy, styly, grafika pozadí  (K. Prukl)
 6.  Vkládání objektů           (K. Prukl)
 7. Export prezentací      (K. Prukl)
 8.  Prezentace  (K. Prukl)
 9. Přechody snímků, automatické přehrávání   (K. Prukl)
 10. Animace textu a obrázků     (K. Prukl)
 11. Vkládání zvuku a videa       (K. Prukl)
 12. Práce na dokumentu pro závěrečnou prezentaci (K. Prukl)
 13. 2020 Závěrečná prezentace výsledné práce (K. Prukl)
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: počítač v počítačové učebně, přístup na wifi pro U3V, power pointové prezentace, tištěné materiály, on-line podpora kurzů
Termín konání: 27.09.2019 - 10.01.2020
Místo konání: Praha, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, budova E
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pátek: 09:15-10:45, KN:E-328
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

Ve dnech 18. ŘÍJNA a 29. LISTOPADU ODPADAJÍ  LEKCE VŠECH  KURZŮ z důvodu studentských soutěží, náhradní termíny budou oznámeny 

Zahajovací informativní schůzka společná pro všechny kurzy bude v pátek 27. září ve 13 hodin v posluchárně KN:E-107 (Zengerova posluchárna)

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz