FA_016 Angličtina středně pokročilí - letní semestr

Kód: FA_016
Název: Angličtina středně pokročilí - letní semestr
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Celkový počet testů v semestru: 2
Lektor: Mgr. Magdaléna Waageová (waagemag@fa.cvut.cz), PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Zvládnutí středoškolské angličtiny
Anotace:

Procvičování gramatiky, slovní zásoby a komunikačních dovedností na středně pokročilé úrovni B1 - B2. Kurz připravuje m.j. k povinným kurzům odborného jazyka. Slouží také jako součást přípravy na studijní a pracovní pobyty a stáže v zahraničí, včetně vstupních testů na Erasmus.

Navazujeme na kurz FA_009 ze zimního semestru. Absolvování kurzu FA_009 výhodou, nikoliv podmínkou.

V době koronakrize kurz pokračuje distanční formou. Info na adrese bhodgman13@gmail.com

Struktura:

Při zahájení výuky frekventanti obdrží sylabus kurzu a seznam doporučené literatury.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Frekventanti obdrží studijní materiály při výuce. Budou seznámeni také s doporučenou literaturou.
Termín konání: 17.02.2020 - 15.05.2020
Místo konání: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna 202
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 15:45-17:15, 202 (*Brian Hodgman)
  • Středa: 16:30-18:00, 602 (*Brian Hodgman)
Cena: 2 750,00 Kč
Poznámka:

 

Pokračující studenti, kteří mají předplaceno, už nic neplatí, vyplní přihlášku a rovnou se dostaví na do výuky na 1. hodinu. Pokračující studenti, kteří předplaceno nemají, a noví studenti zaplatí 2750,- Kč na účet FA dle platebních údajů uvedených na webových stránkách Kabinetu jazyků https://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/ustavy/120-kabinet-jazyku

Případné dotazy posílejte na adresu katerina.valentova@fa.cvut.cz. 

Rozvrh bude upřesněn v zimním zkouškovém období. Zahajujeme v týdnu od 17.2. 2020

 

Bližší informace o kurzech a kontakty na vyučující najdete na webu KJ FA. 

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz