FEL_019 Tvorba prezentací - Power Point

Kód: FEL_019
Název: Tvorba prezentací - Power Point
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Ing. Kamil Prukl (pruklkam@fel.cvut.cz)
Garant: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

TVORBA PREZENTACÍ – POWER POINT

Kurz je určen pro uživatele, kteří se chtějí seznámit s přípravou prezentací a způsoby jejich předvádění.

Ve výuce bude využíván editor POWER POINT z kancelářského balíku Microsoft Office s odkazy na možnosti jiných kancelářských balíků. Na kurzu se naučíte editor ovládat a využívat jeho funkce. Seznámíte se zásadami tvorby ucelené multimediální prezentace po textové a grafické stránce. Naučíte se vkládat fotografie a texty, vytvářet animace, doplňovat prezentaci slovem a hudbou, nahrávat do ní videa. Na závěr kurzu si každý posluchač vytvoří a předvede vlastní prezentaci.

Stručná osnova: 

Editor POWER POINT, jeho verze a možnosti – přehled  Rozložení snímku, úvodní snímek, nadpis, plocha

Vkládání textu, úpravy

Vkládání obrázků, práce s nimi, vkládání textů k obrázkům

Motivy, styly, grafika pozadí, vlastní úpravy motivu

Vkládání objektů do snímků - WordArt, SmartArt, tabulka

Export snímků nebo celé prezentace do formátu jpg, pdf

Přechody snímků, automatické přehrávání prezentace

Animace textu, obrázků, objektů, načasování prezentace

Vkládání zvuku a videa

Editor IMPRESS, jeho verze a možnosti - přehled

Možnost předvedení vlastních prací

 

Struktura:

Kury je jednosemestrový

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 21.02.2020 - 22.05.2020
Místo konání: Praha, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, budova E
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pátek: 09:15-10:45, KN:E-328
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

Kurzovné, prosím, zaplaťte až v kalendářním roce 2020. 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz