FEL_022 Úprava fotografií - program GIMP

Kód: FEL_022
Název: Úprava fotografií - program GIMP
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Marie Matějáková (matejma6@fel.cvut.cz)
Garant: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Kurz je vyučován v rámci University třetího věku (U3V) na ČVUT FEL a je určen pro seniory v důchodu, kteří již mají zkušenosti s prací na počítačích. Kurz je vhodný pro studenty, kteří se chtějí seznámit s grafickou úpravou fotografie a základními principy bitmapové grafiky. Pod pojmem bitmapová grafika si můžete představit jednoduchou úpravu např. fotografie, která se skládá z bodů různých stupňů šedi a barev. Pracovat budete v programu Gimp, který je volně dostupný na internetu a každý ho tak bude moct mít i na svém počítači doma. Naučíte se zajímavé techniky úprav, které začínají u odstranění červených očí na fotografii až po kompletní úpravy lidské postavy. Také budete používat barevné efekty s mísením několika fotografií dohromady a mnoho dalších užitečných technik grafické úpravy. Kurz není náročný pro lidi, kteří se chtějí naučit něco nového a mají zájem o rozšíření svých počítačových vědomostí.

Struktura:

Kurz je dvousemestrální.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 21.02.2020 - 22.05.2020
Místo konání: Praha, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, budova E
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pátek: 09:15-10:45, KN:E-307
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

Kurzovné, prosím, zaplaťte až v kalendářním roce 2020. 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz