FEL_022 Úprava fotografií - program GIMP

Kód: FEL_022
Název: Úprava fotografií - program GIMP
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Marie Matějáková (matejma6@fel.cvut.cz)
Garant: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Kurz je vyučován v rámci Univerzity třetího věku (U3V) na ČVUT FEL a je určen pro seniory v důchodu, kteří již mají zkušenosti s prací na počítačích. V letním semestru se bude vycházet ze znalostí získaných v zimním semestru a pokračovat se bude především v následujících úpravách:

 • barevné korekce starých fotografií, úpravy barevnosti při tvorbě koláží, využití barevných kanálů při komplikovaných výběrech.
 • použití masek vrstvy při výběrech a změně barevnosti částí fotografie
 • práce s textem. Text podél cesty atp.
 • spojování fotografií na výšku, úpravy perspektivy.
Struktura:

Kurz je dvousemestrální.

 1. opakování ze zimního semestru,
 2. volby barev, barevné prostory,
 3. barevné korekce starých fotografií,
 4. úpravy barevnosti při tvorbě koláží, barvení fotografií, sépie,
 5. tvorba cest a práce s nimi,
 6. spojování cest,
 7. práce s textem a text podél křivky,
 8. barevné kanály,
 9. použití barevných kanálů při komplikovaných výběrech,
 10. masky vrstev, jejich použití při výběrech a změně barevnosti části fotografie,
 11. perspektiva,
 12. spojování fotografií na výšku,
 13. závěrečná práce
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 21.02.2020 - 22.05.2020
Místo konání: Praha, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, budova E
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pátek: 09:15-10:45, KN:E-307
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

Kurz v letním semestru bude navazovat na probranou látku ze zimního semestru. 

Kurzovné, prosím, zaplaťte až v kalendářním roce 2020. 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz