FEL_023 Úprava fotografií - Zoner 1

Kód: FEL_023
Název: Úprava fotografií - Zoner 1
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Ing. Hana Krohová (krohohan@fel.cvut.cz)
Garant: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Zaměření

Hlavní část kurzu je věnována základním metodám a postupům při editaci digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio X. Kurzu se mohou účastnit i majitelé nižších verzí editačního programu, většina funkcionalit je v podstatě obdobná. Dílčí úseky přednášek se budou týkat funkcionalit obsažených jen ve verzi X.  

Součástí kurzu je i tzv. „digitální Foto-poradna“, kde budou mít studenti možnost prezentovat své upravené fotografie a vyučující spolu s posluchači okomentují klady a příp. nedostatky provedené editace.

 

Obsah

Seznámení se základními funkcemi programu a orientace v programu

Nastavení programu pro individuální potřeby

Modul Správce, modul Vyvolat a modul Editovat – jejich rozdíly

Ukládání editovaných fotografií v modulu Vyvolat a v modul Editovat

Uspořádání pracovní plochy při práci v jednotlivých modulech, jednotlivá okna, funkce navigátoru

Kopírování a přesun souborů v editoru

Získávání souborů z fotoaparátu

Srovnání horizontu, svislic a práce s perspektivou

Ořez a kompoziční pravidla

Histogram a co všechno z něj lze vyčíst

Retušovací nástroje

Rychlé úpravy: vyvážení bílé, expozice, barva

Úrovně – různé způsoby použití

Úvod do fotogalerie Zonerama

Další tipy a triky při úpravě fotografií.

 

Cíl

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni editovat základním způsobem digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio X.

Pro zapsané studenty do tohoto kurzu existuje možnost získat nejnovější verzi programu Zoner Photo Studio X s významnou slevou. 

Předpoklady pro studium 

Předpokladem úspěšného zvládnutí kurzu Úprava fotografií - Zoner 1 je dobrá znalost základů práce na PC, např. kopírování ev. přesun souborů mezi složkami apod.

Předpokládá se, že student má možnost domácí práce na PC včetně připojení na Internet.

Struktura:

Kurz je jednosemestrální

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 21.02.2020 - 22.05.2020
Místo konání: Praha, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, budova E
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pátek: 11:00-12:30, KN:E-307
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

Anotace je zde uvedena pro zimní semestr a kurz Zoner 1, v letním semestru bude kurz Úprava fotografií - Zoner 2, který bude navazovat na Zoner 1. Anotace i název kurzu budou upraveny.

Kurzovné, prosím, zaplaťte až v kalendářním roce 2020. 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz