MÚVS_024 Přípravný kurz - angličtina k přijímacím zkouškám do bakalářského studijního programu Ekonomika a management

Kód: MÚVS_024
Název: Přípravný kurz - angličtina k přijímacím zkouškám do bakalářského studijního programu Ekonomika a management
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 7 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Test nanečisto
Lektor: PhDr. Monika Hřebačková (Monika.Hrebackova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Monika Hřebačková (Monika.Hrebackova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Anotace:

Cílem kurzu Z je připravit posluchače na přijímací zkoušku MÚVS ČVUT. Kurz je určen pro uchazeče, kteří si podají přihlášku do bakalářského studijního programu Ekonomika a management. Kurz je koncipován jako jednodenní. Kurz se zaměřuje na konsolidaci a procvičování vybraných jevů z anglické gramatiky, slovní zásoby, větné stavby, testové techniky a seznámení s formáty testu a testování nanečisto.  

Struktura:
  • Konsolidace a procvičování vybraných jevů z anglické gramatiky, slovní zásoby, větné stavby 
  • Testové techniky 
  • Seznámení s formáty testu a testování nanečisto 
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky: Vlastní tištěné materiály
Termín konání: 07.03.2020 - 07.03.2020
Místo konání: Praha, MÚVS, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6
Cena: 640,00 Kč
Poznámka:

K platbě za kurz budete vyzváni emailem začátkem roku 2020.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz