FD_014 Základy práce s PC - Děčín

Kód: FD_014
Název: Základy práce s PC - Děčín
Fakulta / ústav: Fakulta dopravní
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Laboratoře
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Jitka Mašková (maskojit@fd.cvut.cz)
Garant: PhDr. Stanislava Holíková (holiksta@fd.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: mít možnost cvičit na PC i mimo výuku
Anotace:

Účastníci se seznámí se základním operačním systémem, naučí se používat textový editor, tabulkový editor, elektronickou poštu, vyhledávat na internetu a aktivně využívat tyto dovednosti.

Struktura:

1. seznámení s PC

2. hardware

3. klávesnice

4. uživatelské prostředí

5. kalkulačka

6. malování

7. přizpůsobení systému

8. vyhledávání

9. nápověda

10.datum a čas

11.hlavní panel

12.plocha

13.nabídka start

14.závěrečné opakování

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Materiály na výuku jsou zpracovány lektorkou, doplňující literatura je Klatovský, Karel: Microsof Word 2019 nejen pro školy Klatovský, Karel: Microsoft Excel 2019 nejen pro školy Klatovský, Karel: Microsoft PowerPoint nejen pro školy
Termín konání: 08.10.2020 - 21.01.2021
Místo konání: Děčín, FD ČVUT v Praze, pracoviště Děčín, Pohraniční 1288/1, Děčín I, 405 01
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 11:30-13:00, SM6
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Týdně dvě hodiny v ZS.

Administrace kurzu:

PhDr. Stanislava Holíková

FD ČVUT v Praze, pracoviště Děčín, Pohraniční 1288/1, Děčín I, 405 01

mail: holiksta@fd.cvut.cz

telefon: 603 814 905

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz