FD_015 Angličtina pro mírně pokročilé - Děčín

Kód: FD_015
Název: Angličtina pro mírně pokročilé - Děčín
Fakulta / ústav: Fakulta dopravní
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Vlasta Nádvorníková (nadvovla@fd.cvut.cz)
Garant: PhDr. Stanislava Holíková (holiksta@fd.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Znalost angličtiny na úrovni začátečníka.
Anotace:

Angličtina je jazykem, kterým se domluvíme téměř na celém světě. Kurz poskytuje možnost naučit se základní slovíčka, fráze a gramatická pravidla, což umožní komunikovat o základních věcech v běžných životních situacích, např. při cestách do zahraničí.

Struktura:

1. Systém časů v angličtině - opakování2. Zázraky moderního světa - konverzace3. Slovní druhy - význam, psaní, výslovnost4. Společenské výrazy - komentáře5. Aktivity ve volném čase - konverzace6. Přítomné časy - prostý, průběhový, trpný rod7. Rekreační sporty - konverzace8. Umění a literatura - vyjádření názorů - konverzace9. Minulé časy - prostý, průběhový, trpný rod10.Žádosti a nabídky - konverzace11.Jak se chovat v zahraničí - čtení a poslech s porozuměním12.Modální slovesa - povinnost a dovolení13.BBC 6 minute English - poslech a konverzace o současných událostech14.Opakování a shrnutí kurzu

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: New Headway Intermediate
Termín konání: 07.10.2020 - 22.01.2021
Místo konání: Děčín, FD ČVUT v Praze, pracoviště Děčín, Pohraniční 1288/1, Děčín I, 405 01
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 09:45-13:00, SM5
  • Středa: 08:45-12:15, SM5
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Týdně dvě hodiny v ZS.

Administrace kurzu:PhDr. Stanislava HolíkováFD ČVUT v Praze, pracoviště Děčín, Pohraniční 1288/1, Děčín I, 405 01mail: holiksta@fd.cvut.cztelefon: 603 814 905

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz