FD_017 Němčina pro mírně pokročilé - Děčín

Kód: FD_017
Název: Němčina pro mírně pokročilé - Děčín
Fakulta / ústav: Fakulta dopravní
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Ing. Božena Šalovská (salovboz@fd.cvut.cz)
Garant: PhDr. Stanislava Holíková (holiksta@fd.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Znalost němčiny na úrovni začátečníka
Anotace:

Němčina, jazyk našich sousedů, je jazykem, kterým se domluvíme téměř v polovině Evropy. Kurz poskytuje možnost obnovit si znalosti tohoto jazyka tak, aby absolventi byli schopni komunikovat o základních věcech v běžných životních situacích při návštěvě zahraničí.

Struktura:

1) Úvod. Náš soused Sasko - čtení a porozumění článkům z tisku.2) Vlastnosti lidí a věcí - stupňování přídavných jmen.3) Činnost a práce - rozdíly mezi slovesy machen a tun.4) Medicína tradiční a čínská (alternativní), lidské tělo.5) Železnice, cestování vlakem, použití pomocného slova werden.6) Móda a oblékání, infinitivní konstrukce místo vět s dass a damit.7) Co přinese budoucnost? Německá synonyma a modální částice.8) Německý školský systém, povolání - obory, názvy a jejich užití.9) Rakouská němčina, odlišnosti, geografické názvy a příslušné spojky.10)Gastronomie a odvozování přídavných jmen ze sloves.11)Krajina, roční období, zpodstatnělá přídavná jména.12)Umění, spisovatelé, hudební skladatelé, opakování časů.13)Měrné jednotky, množství, číslovky, zlomky.14)Procvičování slovní zásoby četbou z regionálního deníku Sasko-český pískovec.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: 1. a 2. skupina čerpá kromě studijních textů lektorky z časopisu Sprechen Sie Deutch?
Termín konání: 09.10.2020 - 22.01.2021
Místo konání: Děčín, FD ČVUT v Praze, pracoviště Děčín, Pohraniční 1288/1, Děčín I, 405 01
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pátek: 08:45-12:15, P3
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Týdně dvě hodiny v ZS.

Administrace kurzu:PhDr. Stanislava HolíkováFD ČVUT v Praze, pracoviště Děčín, Pohraniční 1288/1, Děčín I, 405 01mail: holiksta@fd.cvut.cztelefon: 603 814 905

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz