FD_019 Zahradní a parkové úpravy v Děčíně a okolí - Děčín

Kód: FD_019
Název: Zahradní a parkové úpravy v Děčíně a okolí - Děčín
Fakulta / ústav: Fakulta dopravní
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Václav Šafr
Garant: PhDr. Stanislava Holíková (holiksta@fd.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Anotace:

Kurz se věnuje vývoji parků v Děčíně a jeho okolí, včetně zahrad historických objektů a parků firem, které v minulosti v této oblasti vznikaly a také místním hřbitovům. Součástí kurzu jsou dvě exkurze do místních parků.

Struktura:
  1. Geologický a geologickomorfologický vývoj děčínské kotliny
  2. Zahrady historických objektů
  3. Lázně sv. Josefa v Horním Žlebu
  4. Městské parky v Děčíně
  5. Městské parky v Podmoklech
  6. Městské a tovární parky v Boleticích n.L.
  7. Soukromé podnikatelské zahrady
  8. Školní zahrady v Děčíně
  9. Vývoj zahradnické výroby v Děčíně
  10. Hřbitovy v Děčíně a okolí a jejich dřeviny

 

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky: studijní texty
Termín konání: 18.02.2020 - 26.05.2020
Místo konání: Děčín, FD ČVUT, pracoviště Děčín, Pohraniční 1288/1, Děčín I, 405 01
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz