FD_019 Zahradní a parkové úpravy v Děčíně a okolí - Děčín

Kód: FD_019
Název: Zahradní a parkové úpravy v Děčíně a okolí - Děčín
Fakulta / ústav: Fakulta dopravní
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Václav Šafr
Garant: PhDr. Stanislava Holíková (holiksta@fd.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Anotace:

Kurz se věnuje vývoji parků v Děčíně a jeho okolí, včetně zahrad historických objektů a parků firem, které v minulosti v této oblasti vznikaly a také místním hřbitovům. Součástí kurzu jsou dvě exkurze do místních parků.

Struktura:
 1. Geologický a geologickomorfologický vývoj děčínské kotliny
 2. Zahrady historických objektů
 3. Lázně sv. Josefa v Horním Žlebu
 4. Městské parky v Děčíně
 5. Městské parky v Podmoklech
 6. Městské a tovární parky v Boleticích n.L.
 7. Soukromé podnikatelské zahrady
 8. Školní zahrady v Děčíně
 9. Vývoj zahradnické výroby v Děčíně
 10. Hřbitovy v Děčíně a okolí a jejich dřeviny

 

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: studijní texty
Termín konání: 06.10.2020 - 19.01.2021
Místo konání: Děčín, FD ČVUT, pracoviště Děčín, Pohraniční 1288/1, Děčín I, 405 01
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 14:00-15:45, P1
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz