FD_021 Horské dráhy - Děčín

Kód: FD_021
Název: Horské dráhy - Děčín
Fakulta / ústav: Fakulta dopravní
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc. (opavajar@fd.cvut.cz)
Garant: PhDr. Stanislava Holíková (holiksta@fd.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: nejsou
Anotace:

Vymezení pojmu horská dráha. Specifika horských drah, jejich společenský a hospodářský význam. Historický vývoj v kontextu místních podmínek a mezinárodních vztahů. Příklady horských drah u nás a ve světě.  Perspektivní řešení dopravních cest při překonávání přírodních překážek na zemském povrchu.

Struktura:
 1. Systematika předmětu horské dráhy
 2. Stavební aspekty horské dráhy
 3. Základní možnosti a zásady trasování horských drah
 4. Historie výstavby tunelových staveb
 5. Vývoj a řešení mostních staveb
 6. Problematika dlouhých tunelových staveb
 7. Řešení neadhezní podpory
 8. Řešení ozubnicových trakčních vozidel parní vozby
 9. Řešení ozubnicových trakčních vozidel elektrické a termomotorové vozby
 10. Exkurze na kolejové dráze Weisser Hirsch a návštěva dopravního muzea v Drážďanech
 11. Vývojové trendy řešení kolejových dopravních ces
 12. Závěrečná rozprava a prezentace závěrečných studijních ptací
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: studijní texty Vladimír Ringes: Století železnic Jiří Streit: Stavíme tunely Ascanio Schneider: Bergbahnen Europas
Termín konání: 07.10.2020 - 20.01.2021
Místo konání: Děčín, FD ČVUT, pracoviště Děčín, Pohraniční 1288/1, Děčín I, 405 01
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Čtvrtek: 12:30-16:00, P3 (*1 x za 14dní)
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz