MÚVS_029 Angličtina U3V - A3V 19 středně pokročilí

Kód: MÚVS_029
Název: Angličtina U3V - A3V 19 středně pokročilí
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: kolokvium
Lektor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test.
Anotace:

Kurz angličtiny na úrovni B1, který probíhá v rozsahu 2 hod. týdně. Zaměřuje se na výuku jazyka v kontextu životních zkušeností, využívá praktické ekonomické informace a zajímavosti z celého světa, kde se lidé dorozumívají angličtinou. Čím se liší angličtina v různých zemích světa? Jak předejít nedorozumění? Jak maximálně využít vše, co známe? To vše spojíme s procvičováním gramatiky, která zpřesňuje vyjadřování a také dokáže být překvapivě logická.

Témata mohou být modifikována podle zájmu a znalostí účastníků.

Kurz bude probíhat v učebnách vybavených technikou pro jazykovou výuku.

 

Struktura:

Periods of time

Expressing uncertainty

Describing people

Video – Michelangelo

The environment

Reported speech

Pronunciation

Word-building (prefixes)

Food culture

Travelling

Giving advice, warnings

Generalisations

Video – The Great Melt

Speaking – topical issues

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Speakout - intermediate SB + WB Harlow: Pearson, 2011
Termín konání: 13.10.2020 - 19.01.2021
Místo konání: Praha, MÚVS Praha 6, Kolejní 2637/2a
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Poznámka 

POZOR !

Prosím kurzovné uhradit až po absolvování rozřazovacího testu (RT) a potvrzení účasti o zařazení do kurzu (noví uchazeči). Přístup na online RT zašle Magda Matušková magda.matuskova@cvut.cz 224 355 069.

Výukový den úterý: 16.45 - 18.15 hod. 

 

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz