S platností od 23. března 2020 do 5. dubna 2020 se pozastavuje kontaktní výuka v celém rozsahu vč. sportovních aktivit, univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání (přednášky, cvičení, semináře, konzultace, aj.).

MÚVS_032 Angličtina U3V - A3V 15 Upper pokročilí

Kód: MÚVS_032
Název: Angličtina U3V - A3V 15 Upper pokročilí
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Lektor: PhDr. Anna Gajdošová (Anna.Gajdosova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Irena Petra Nováková (Irena.Petra.Novakova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Kurz angličtiny A3V-15 navštěvují frekventanti U3V na jazykové úrovni B2-C1 ERR. Výuka se zaměřuje zejména na rozšiřovaní dovedností v mluveném jazyce, akcent se klade na slovní zásobu, kolokace a frazeologii. S gramatikou pracujeme selektivně, soustřeďujeme se pouze na frekventované gramatické jevy. Část Writing až na výjimky (emailová korespondence, žádost, reklamace, stížnost) eliminujeme vzhledem k tomu, že studenti v důchodovém věku tyto zručnosti potřebují pouze okrajově. Důraz je kladen na mluvení a poslech s porozuměním.

 

Struktura:

COMMUNICATION:

 • Keepng fit
 • U_8B: Travelling and tourism
 • Revise and Check (7+8)
 • U_9A_ Animals
 • Vegetarianism: pros and cons
 • U_9B_ Eaiting out,
 • Colloquial English: Talking about insects and animals
 • U 10 A – Where do I belong – talking immigration issue
 • Role of etiquette (Tea and sandwiges with the queen)
 • U_10_B_Sports
 • How to stay physically fit in older age
 • Revise and Check 9+10
 • Final test

 

GRAMMAR + VOCAB:

 • Gerunds and Infinitives; make and do collocations similes
 • Expressing future: plans and arrangement homophones
 • animal vocabulary
 • ellipsis
 • Compounds and possessive forms
 • Food adjectives with – y
 • adding emphasis, cleft sentences
 • Words that are often confused
 • Relative Clauses
 • Sports vocabulry
 • Homographs
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 20.02.2020 - 14.05.2020
Místo konání: Praha, MÚVS Praha 6, Kolejní 2637/2a
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Čtvrtek: 10:45-12:15, 308
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Prosím kurzovné uhradit až po absolvování rozřazovacího testu /RT/a potvrzení účasti o zařazení do kurzu (noví uchazeči).

Přístup na online RT zašle Magda Matušková magda.matuskova@cvut.cz   224 355 069

Výukový den čtvrtek 10.45 - 12.15 hod.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz