S platností od 23. března 2020 do 5. dubna 2020 se pozastavuje kontaktní výuka v celém rozsahu vč. sportovních aktivit, univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání (přednášky, cvičení, semináře, konzultace, aj.).

FBMI_010 Mikrosvět, mikroorganismy a člověk II

Kód: FBMI_010
Název: Mikrosvět, mikroorganismy a člověk II
Fakulta / ústav: Fakulta biomedicínského inženýrství
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Způsob ukončení - upřesnění: vypracování a obhájení závěrečné práce
Lektor: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Garant: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Kurz seznamuje posluchače se základy mikroskopické techniky a mikrobiologie. Navazuje na úvodní mikrobiologický kurz a rozšiřuje znalosti účastníků o aktuální problematiku - nové viry a onemocnění, bakterie a nová onemocnění atd.

Struktura:

1) Úvodní přednáška.

2) Koronaviry, hantaviry a onemocnění, která způsobují.

3) Virová onemocnění - současnost.

4) Pitná voda a mikrobiální kontaminace.

5) Bakteriální onemocnění - současnost.

6) Léčba mikrobiálních onemocnění.

7) Hygienická opatření v domácnosti.

8) Potravinové mikrobiální kontaminace.

9) Sterilizace, pasterizace a jejich použití.

10) Mikroskopická pozorování mikroorganismů - světelná mikroskopie

11) Mikroskopická pozorování mikroorganismů - elektronová mikroskopie.

12) Mikrobiální kontaminace masných výrobků

13) Antibiotika

14) Závěr

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: dle doporučení garanta kurzu
Termín konání: 19.02.2020 - 20.05.2020
Místo konání: Praha, ČVUT CIPS, Bechyňova ul., Praha 6
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz