FSv_007 Kapitoly z dějin výtvarného umění VI

Kód: FSv_007
Název: Kapitoly z dějin výtvarného umění VI
Fakulta / ústav: Fakulta stavební
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: PhDr. Rudolf Pošva, CSc. (rudolf.posva@fsv.cvut.cz)
Garant: PhDr. Rudolf Pošva, CSc. (rudolf.posva@fsv.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Formou přednášek dostanou posluchači informace o dějinách výtvarného umění od starověkých kultur středního východu přes několik fází antického umění, románské, gotické, renesanční a barokní umění po umění 19. a 20. století. Protože kurz je na pokračování, budou přednášky pojednávat o dosud neprobrané problematice, jako je barokní umělecké řemeslo, umění doby rokoka a 19. století 

Struktura:

Formou přednášek s digitálními prezentacemi dostanou posluchači informace o dějinách výtvarného umění. Protože se jedná o kurz na pokračování, nyní v zimním semestru bude dokončena kapitola o barokním umění a bude probráno umění rokoka a 19. století v Evropě a u nás.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 23.09.2019 - 20.12.2019
Místo konání: Praha, Přednášky se budou konat na stavební fakultě ČVUT, budova D, místnost D-1122a.
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Pokud nedojde ke změně, bude se výuka konat každou středu v 10:00 v A832. Při změně místnosti budete včas informováni

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz