S platností od 23. března 2020 do 5. dubna 2020 se pozastavuje kontaktní výuka v celém rozsahu vč. sportovních aktivit, univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání (přednášky, cvičení, semináře, konzultace, aj.).

FA_039 Pokročilá anglická konverzace s rodilým mluvčím - letní semestr_dodatečný zápis

Kód: FA_039
Název: Pokročilá anglická konverzace s rodilým mluvčím - letní semestr_dodatečný zápis
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Celkový počet testů v semestru: 2
Lektor: Mgr. Magdaléna Waageová (waagemag@fa.cvut.cz), PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Pokročilejší znalost angličtiny, komunikativnost
Anotace:

Procvičování slovní zásoby a komunikačních dovedností na pokročilé úrovni. Kurz připravuje m.j. k povinným kurzům odborného jazyka. 

Struktura:

Frekventanti obdrží sylabus při zahájení výuky. Budou také seznámeni s doporučenou literaturou.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Studijní materiály vytvořené lektorem jsou zahrnuty v ceně. Frekventanti je obdrží při výuce.
Termín konání: 11.03.2020 - 15.05.2020
Místo konání: Praha, učebna 602 FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 18:15-19:45, 602 na FA ČVUT (*Lektor: Brian Hodgman, rodilý mluvčí)
Cena: 2 750,00 Kč
Poznámka:

 

Pokračující studenti, kteří mají předplaceno, vyplní přihlášku a rovnou se dostaví do výuky na 1. hodinu. Pokračující studenti, kteří předplaceno nemají, a noví studenti zaplatí kurzovné 2750,- Kč na účet FA dle platebních údajů na webu KJ FA: https://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/ustavy/120-kabinet-jazyku.

Případné dotazy posílejte na adresu katerina.valentova@fa.cvut.cz.

Kurz bude zahájen ve středu 19. 2. 2020.

Kurz povede rodilý mluvčí z USA Brian Hodgman. 

 

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz