S platností od 23. března 2020 do 5. dubna 2020 se pozastavuje kontaktní výuka v celém rozsahu vč. sportovních aktivit, univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání (přednášky, cvičení, semináře, konzultace, aj.).

FA_040 Němčina pro středně pokročilé - letní semestr_dodatečný zápis

Kód: FA_040
Název: Němčina pro středně pokročilé - letní semestr_dodatečný zápis
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Celkový počet testů v semestru: 2
Lektor: Ing. Mgr. Zuzana Krýzlová (zuzana.kryzlova@fa.cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Zájem a nadšení pro studium němčiny, případná kariérní motivace
Anotace:

Procvičování gramatiky, slovní zásoby a komunikačních dovedností na mírně pokročilé úrovni B1 - B2. Kurz připravuje m.j. k povinným kurzům odborného jazyka. Slouží také jako součást přípravy na studijní a pracovní pobyty a stáže v zahraničí, včetně vstupních testů na Erasmus.

Struktura:

Při zahájení výuky frekventanti obdrží sylabus kurzu a seznam doporučené literatury.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Frekventanti obdrží studijní materiály při výuce. Budou seznámeni také s doporučenou literaturou.
Termín konání: 09.03.2020 - 15.05.2020
Místo konání: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna 202
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pondělí: 07:30-09:00, 202 FA ČVUT
Cena: 1 000,00 Kč
Poznámka:

 

Zájemci vyplní přihlášku a dostaví se na úvodní schůzku s lektorkou Mgr. Ing. Krýzlovou 18. 2. 2020 ve 12.15 v místnosti 208, kdy bude domluven definitivní den a hodina konání dle rozvrhových možností studentů.

Platební údaje najdete na webu FA pod Ústavem 15126, Kabinetem jazyků. Do výuku s sebou přineste kopii dokladu o zaplacení.

Případné doatzy pište na adresu katerina.valentova@fa.cvut.cz.  

Bližší informace o kurzech a kontakty na vyučující najdete na webu KJ FA: https://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/ustavy/120-kabinet-jazyku

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz