S platností od 23. března 2020 do odvolání se pozastavuje kontaktní výuka v celém rozsahu vč. sportovních aktivit, univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání (přednášky, cvičení, semináře, konzultace, aj.).

FEL_026 Komunikujte s vnoučaty!

Kód: FEL_026
Název: Komunikujte s vnoučaty!
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Laboratoře
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Diskuse o problematice věnované jednotlivým tématům a řešení ukázkových situací.
Lektor: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. (janicev@fel.cvut.cz)
Garant: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. (janicev@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Základy ovládání PC
Anotace:

Cílem kurzu je seznámit posluchače s programy a internetovými službami, které usnadní každodenní pobyt na síti. Budeme se věnovat rozsáhlým službám Google, Skype, Facebook apod. Součástí kurzu je praktická ukázka možností jednotlivých produktů, popis instalace, konfigurace a ovládání. Každý z účastníků kurzu získá svoje Google konto, pod kterým budeme pracovat. K výuce bude využita moderně zařízená PC učebna, každý účastník kurzu bude mít k dispozici svoje PC se sluchátky a mikrofonem. Hlavní důraz je kladen na praktickou ukázku práce s programem nebo službou a každý účastník kurzu bude mít dostatek času na to si vše prakticky vyzkoušet.

Podrobnější popis probírané problematiky v minulých letech najdete zde:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wkpJMPrYfJGgAhtCiHHOQBTa_ddLVLrb5UOyDtJbpZI/edit?usp=sharing

Obsah jednotlivých hodin je adaptován na potřeby a znalosti posluchačů.

Výuka probíhá v počítačových učebnách (K1=1,0), při velikosti skupiny do max. 25 lidí (K2=1,2), pro podporu studia jsou dostupné online prezentace a při výuce využíváme internetové technologie Google (K3=0,1), kvalita výuky je zajištěna závěrečným kolokviem o problematice (K4=0,05).

 

Struktura:

Osnova (tématické okruhy):

1) Quo Vadis počítači,tablete a mobile? 2) Strýček Google poprvé3) Email po česku 4) Strýček Google podruhé 5) Mobilní office 6) Obrázky z dovolené7) Telefon je již out8) Online kdekoliv9) Fenomén Facebook a jemu podobné10) Společně na síti11) I počítač si zasluhuje péči12) Tablet jako plnohodnotná náhrada počítače13) Android nebo Windows

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: počítač s připojením k internetu
Termín konání: 21.09.2020 - 21.12.2020
Místo konání: Praha, K334 FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6, místnost C3-s143
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pondělí: 16:00-17:30, B2-s143, suterén FEL
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

PRVNÍ HODINA KURZU PROBĚHNE PRVNÍ PONDĚLÍ V ZIMNÍM SEMESTRU od 16:00 v místnosti T2-s143 (DesignLab). Přesný termín zahájení zimního semestru najdete na webu FEL ČVUT.

Jedná se o místnost v suterénu budovy FEL. Po vstupu na fakultu se hned za vrátnicí dejte doleva po schodech dolů. Minete šatnu vpravu a dáte se dále prosklenými dveřmi doleva. Asi ve 2/3 chodby jsou na pravé straně dveře učebny s143. Je na nich umístěna cedule Laboratoř návrhu integrovaných obvodů.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz