FSv_021 Betonové konstrukce v proměně času IV

Kód: FSv_021
Název: Betonové konstrukce v proměně času IV
Fakulta / ústav: Fakulta stavební
Rozsah předmětu: 43 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: závěrečný test
Lektor: Ing. Karel Šeps, Ph.D. (karel.seps@fsv.cvut.cz)
Garant: doc. Ing. Karel Trtík, CSc. (trtik@fsv.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: doporučeno úplné střední vzdělání
Anotace:

Cílem kurzu je rozšíření znalostí posluchačů z oblasti betonových, ale nikoliv výlučně jen betonových konstrukcí.

Program kurzu je složen z přednášek a exkurzí.

Kurz je vypisován pro relativně malý počet posluchačů. To spolu s pečlivým výběrem přednášejících zaručuje bezprostřední kontakt posluchačů s lektory a vysokou účinnost předávaných informací.

Struktura:

Nabízený kurz obsahuje tyto přednášky:

Doc.Broukalová: Zděné konstrukce v historii a dnes

doc. Foglar: Prvorepublikové opevnění Československa

Doc. Šafář: Betonové mosty III

Ing. Števula: Pohledové betony

Ing. Vyskočil: Zobrazování zemského povrchu¨

 

Změna programu je vyhrazena.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: sylaby přednášek v elektronické podobě
Termín konání: 30.09.2020 - 20.01.2021
Místo konání: Praha, posluchárna B367 FSv od 9 hodin
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Přednášky jsou doplněny minimálně dvěma exkurzemi, jednou minimálně celodenní, druhou polodenní.

Dále je program doplněn o přednášku vybraného odborníka z praxe.

Přesný harmonogram programu obdrží přihlášení bezprostředně před zahájením kuru.

 

Při zápisu dalšího kurzu U3V na katedře betonových konstrukcí se snižuje poplatek za navštěvování kurzu na 300 Kč

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz