FSv_008 Za památkami historické Prahy XI

Kód: FSv_008
Název: Za památkami historické Prahy XI
Fakulta / ústav: Fakulta stavební
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: PhDr. Rudolf Pošva, CSc. (rudolf.posva@fsv.cvut.cz)
Garant: PhDr. Rudolf Pošva, CSc. (rudolf.posva@fsv.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Formou vycházek navštívíme postupně pražská historická města a jejich nejdůležitější památky: Pražský hrad, Hradčany, Malou Stranu, Karlův most, Staré a bývalé Židovské Město a také Nové Město pražské.

Struktura:

Formou vycházek s odborným výkladem navštívíme historické památky pražských historických měst, jako jsou Hradčany, Pražský hrad, Malá Strana, Staré Město, bývalé Židovské Město a Nové Město. Protože se jedná o kurz na pokračování, navštívíme v zimním semestru historická města na levém břehu Vltavy, tj. Hradčany, Pražský hrad a Malou Stranu.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 23.09.2019 - 20.12.2019
Místo konání: Praha, Místo konání první vycházky bude včas, týden před začátkem semestru, upřesněno.
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Vycházky z předmětu U3V Za památkami historické Prahy XI. se v ZS 2019/20 budou konat každý čtvrtek od 14:00 v délce přibližně 90 minut. První vycházka se bude konat ve čtvrtek 26.9.2019 od 14:00. Místo srazu bude včas oznámeno. Pošva

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz