FA_050 Francouzština pro středně pokročilé

Kód: FA_050
Název: Francouzština pro středně pokročilé
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Celkový počet testů v semestru: 2
Lektor: Hana Farská (hana.farska@fa.cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Zájem a nadšení pro studium francouzštiny, případná motivace studijními pobyty
Anotace:

Procvičování gramatiky, slovní zásoby a komunikačních dovedností na středně pokročilé úrovni B1 - B2. Kurz připravuje m.j. k povinným kurzům odborného jazyka. Slouží také jako součást přípravy na studijní a pracovní pobyty a stáže v zahraničí, včetně vstupních testů na Erasmus.

Struktura:

Při zahájení výuky frekventanti obdrží sylabus kurzu a seznam doporučené literatury.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Frekventanti obdrží studijní materiály při výuce. Budou seznámeni také s doporučenou literaturou.
Termín konání: 24.09.2020 - 17.12.2020
Místo konání: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna 647
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 12:30-13:15, učebna 647 na FA ČVUT (*Ve čtvrtek 24. 9. přijdte na úvodní schůzku, kde bude domluven den a hodina konání.)
Cena: 1 500,00 Kč
Poznámka:

 

Před vyplněním příhlášky a platbou kontaktujte, prosím, garanta kurzu, viz výše: katerina.valentova@fa.cvut.cz. Toto upozornění se netýká studentů 1. ročníku FA, kteří již instrukce dostali.

Úvodní schůzka všech francouzštinářů se koná ve čtvrtek 24. 9. 2020 ve 12.30 v učebně 647 na FA ČVUT, Thákurova 9. Na místě bude s vyučující Ing. Mgr. Krýzlovou domluven definitivní rozvrh.

Ostatní informace viz www.fa.cvut.cz, webová stránka Kabinetu jazyků.

 

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz