FEL_030 Úprava fotografií - Zoner 3

Kód: FEL_030
Název: Úprava fotografií - Zoner 3
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Ing. Hana Krohová (krohohan@fel.cvut.cz)
Garant: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Hlavní část kurzu je věnována více pokročilým postupům v editačním programu Zoner Photo Studio X, která bude v učebně U3V FEL ČVUT aktuálně k dispozici. Posluchači si prohloubí praktické dovednosti při práci s dalšími nabídkami programu, které nebyly probrány v předchozích kurzech. Velký důraz se klade na vysvětlení editace fotografií pomocí vrstev a masek.

Kurz je jednosemestrální

 Hlavní témata

 • Opakování látky z předchozích semestrů
 • Presety+ tvorba vlastního presetu
 • Barevné korekce
 • Štětcový filtr
 • Polarizační filtr
 • Černobílá fotografie v modulu Vyvolat a v modulu Editor + otázky, které si je třeba při editaci položit
 • Vrstvy a masky
  • úvod
  • princip fungovaní masky
  • maska Skrýt vše  x  Odkrýt vše + procvičování
  • editace fotografií pomocí vrstev a masek
  • slučování a ukládání editované fotografie prostřednictvím vrstev a masek
 • Úprava světel a stínů pomocí vrstev a masek
 • Přechod v modulu Editor (vrstva +maska) x  přechodový filtr v modulu Vyvolat
 • Formát PNG a jeho tvorba
 • Převody fotografie ve formátech RAW-TIFF-JPEG
 • Práce s formátem RAW
 • Soubor EXIF, jeho obsah, dodatečné vkládání informací o fotografiích
 • Skládání fotografií pomocí funkce HDR
 • Hromadné filtry a jejich použití
 • Vinětace, chromatická aberace a jejich odstraňování

Pravidelnou součástí kurzu je i tzv. „digitální Foto Poradna“, kde studenti prezentují své upravené fotografie a lektor je následně okomentuje, tj. vysvětlí, co je na předložených fotografiích dobré, co se mělo udělat lépe nebo jinak.

Předpokládané znalosti účastníků kurzu

Předpokladem úspěšného zvládnutí kurzu je dobrá základní znalost základů práce na PC a znalosti nabyté v kurzu Zoner 1 a Zoner 2 nebo samostudiem v odpovídajícím rozsahu.

Předpokládá se, že student má možnost domácí práce na PC včetně připojení na Internet.

Pro zapsané studenty do tohoto kurzu existuje možnost získat nejnovější verzi programu Zoner Photo Studio X s významnou slevou.

Literatura:

Kristián, P.: Zoner Photo Studio X - úprava fotografií v modulu Vyvolat, Vydavatelství Zoner Press, 2019

Kristián, P.: Zoner Photo Studio X - úprava fotografií v modulu Editor, Vydavatelství Zoner Press, 2018

Liška, P.: Zoner Photo Studio X - Praktická příručka, Vydavatelství Zoner software, a.s. Brno, 2020

Neff, O.: Digitální fotografie POLOPATĚ, Vydavatelství Computer Press, 2015

Další publikace: 

 • www.zonerpress.cz
 • www.milujemefotografii.cz  
Struktura:

Kurz je jednosemestrální

 • Úvod do kurzů U3V, bezpečnost práce    (B. Mannová, J. Kubr)
 • Opakování látky z předchozích semestrů
 • Presety+ tvorba vlastního presetu
 • Barevné korekce
 • Štětcový filtr
 • Polarizační filtr
 • Černobílá fotografie v modulu Vyvolat a v modulu Editor + otázky, které si je třeba při editaci položit
 • Vrstvy a masky
  • úvod
  • princip fungovaní masky
  • maska Skrýt vše  x  Odkrýt vše + procvičování
  • editace fotografií pomocí vrstev a masek
  • slučování a ukládání editované fotografie prostřednictvím vrstev a masek
 • Úprava světel a stínů pomocí vrstev a masek
 • Přechod v modulu Editor (vrstva +maska) x  přechodový filtr v modulu Vyvolat
 • Formát PNG a jeho tvorba
 • Převody fotografie ve formátech RAW-TIFF-JPEG
 • Práce s formátem RAW
 • Soubor EXIF, jeho obsah, dodatečné vkládání informací o fotografiích
 • Skládání fotografií pomocí funkce HDR
 • Hromadné filtry a jejich použití
 • Vinětace, chromatická aberace a jejich odstraňování

 

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: počítač v počítačové učebně, přístup na wifi pro U3V, power pointové prezentace, tištěné materiály, on-line podpora kurzů
Termín konání: 25.09.2020 - 18.12.2020
Místo konání: Praha, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, budova E
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pátek: 09:15-10:45, KN:E-307 (*učebna a čas konání se mohou změnit - viz POZNÁMKA)
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:
 • Vzhledem k epidemii coronaviru zatím není jasné, jakou formou bude výuka probíhat.
 • Kurzovné zatím neplaťte, k platbě budete vyzváni.
 • Čas konání a učebna se mohou změnit, rozvrh s konkrétními údaji bude přihlášeným zaslán e-mailem před začátkem výuky, potom teprve budete vyzváni k platbě kurzovného. 

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz