FEL_032 Tvorba prezentací - Power Point

Kód: FEL_032
Název: Tvorba prezentací - Power Point
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Ing. Kamil Prukl (pruklkam@fel.cvut.cz)
Garant: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Kurz je určen pro uživatele, kteří se chtějí seznámit s přípravou prezentací a způsoby jejich předvádění.

Ve výuce bude využíván editor POWER POINT z kancelářského balíku Microsoft Office s odkazy na možnosti jiných kancelářských balíků. Na kurzu se naučíte editor ovládat a využívat jeho funkce. Seznámíte se zásadami tvorby ucelené multimediální prezentace po textové a grafické stránce. Naučíte se vkládat fotografie a texty, vytvářet animace, doplňovat prezentaci slovem a hudbou, nahrávat do ní videa. Během kurzu bude mít každý posluchač možnost vytvářet a předvádět vlastní práce na témata, která si sám zvolí.

Kurz je dvousemestrální.

 

Struktura:

Kurz je dvousemestrální.

 1.  Úvod do kurzů U3V, bezpečnost práce (B. Mannová, J. Kubr)
 2.  Editor POWER POINT, jeho verze a možnosti, prázdná prezentace, šablony
 3.  Úvodní snímek, rozložení snímků, nadpis, druhy snímků, prázdný snímek
 4.  Možnosti vkládání textu a jeho úpravy
 5.  Vkládání textových polí a jejich úpravy
 6.  Možnosti vkládání obrázků a jejich úpravy
 7.  Vkládání popisků k obrázkům, seskupování
 8.  Cvičení k tématu, předvádění vlastních prací, diskuse
 9.  Motivy, styly, grafika pozadí
 10.  Vkládání obrazců a jejich úpravy
 11.  Přechody snímků, automatické přehrávání, export snímků do pdf, jpeg
 12.  Cvičení k tématu, předvádění vlastních prací, diskuse
 13.  Editor IMPRESS, jeho verze a možnosti – přehled
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: počítač v počítačové učebně, přístup na wifi pro U3V, power pointové prezentace, tištěné materiály, on-line podpora kurzů
Termín konání: 25.09.2020 - 18.12.2020
Místo konání: Praha, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, budova E
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pátek: 11:00-12:30, KN:E-311 (*učebna a čas konání se mohou změnit - viz POZNÁMKA)
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:
 • Vzhledem k epidemii coronaviru zatím není jasné, jakou formou bude výuka probíhat.
 • Kurzovné zatím neplaťte, k platbě budete vyzváni.
 • Čas konání a učebna se mohou změnit, rozvrh s konkrétními údaji bude přihlášeným zaslán e-mailem před začátkem výuky, potom teprve budete vyzváni k platbě kurzovného. 

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz