Studijní program ÚTVS_013 Sport seniorů II

Kód: ÚTVS_013
Název: Sport seniorů II
Fakulta / ústav: Ústav tělesné výchovy a sportu
Forma vzdělávání: Prezenční
Garant: doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (Jiri.Drnek@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: ne
Anotace:

Program Sport seniorů je koncipován tak, že během čtyř semestrů( dvou studijních ročníků)  si účastníci seznámí s osmi sporty( turistika, spinning, kruhový trénink, lukostřelba, kondiční posilování, stolní tenis, nordic walking). Důraz klademe na fyzickou , ale  i mentální úroveň našich studentů a jejich zkvalitňování v rámci pohybových aktivit.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 21.09.2020 - 20.05.2022
Cena: 2 000,00 Kč
Poznámka:

Pozor, tréninky jsou většinou v pondělí (ale některé jsou i v úterý nebo ve středu) v různých hodinách vzhledem k organizačním zvlášnostem jednotlivých sportů.

Program je čtyřsemestrální. Platba za každý semestr je 500,- Kč. Prosíme o postupné placení jedntlivých kurzů po semestrech, tedy nikoliv celou částku 2000,- Kč najednou.

Kurzy obsažené v tomto programu

ÚTVS_014 Sport seniorů II - Turistika, Spinning (21.09.2020 - 06.01.2021)

Kód: ÚTVS_014
Název: Sport seniorů II - Turistika, Spinning
Rozsah předmětu: 32 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Mgr. Klára Minaříková (Klara.Minarikova@cvut.cz)
Garant: doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (Jiri.Drnek@cvut.cz)
Anotace:

Pěší turistika   s poznávací činností doplněná i o vodní turistiku na kanoích, kajacích či dračích lodích. Jedná se o asi tříhodinové výlety na  9 - 10 km do zajímavých míst v okolí Prahy( chráněná území, naučné stezky či geologicky, historicky či botanicky zajímavé lokality). 

Spinning pro seniory Spinning patří mezi aerobní cvičení, kdy si každý jezdec volí svou zátěž dle svých možností a cílů, tempo určuje rytmus hudby., v tomto případě samozřejmě s ohledem na věk a výkonnost  našich studentů. Tento sport je nenáročný na koordinaci pohybů, nezatěžuje kloubní systém a jeho cílem je celkové procvičení svalů nohou, hýždí, paží a trupu. Obzvláště velký důraz klade na techniku jízdy na kole. Získané návyky lze využít v terénu a to jak na kole silničním, tak horském kole.V průběhu celého cvičení je ve Spinningu důležité rytmické uvolnění, efektivní šlapání, vizualizace a dýchání. Následuje důkladný strečink a relaxace.

 

Struktura:

1. školní rok 2020 - 2021

ZIMA 2020

1. pol. semestru Turistika 2. pol. semestru Spinning.

LÉTO 2020

1. pol. semestru Kruhový trénink 2. pol. semestru Stolní tenis

2.školní rok 2021 - 2022

ZIMA 2021

1. pol. semestru Lukostřelba 2. pol. semestru Kondiční posilování

LÉTO 2022

1. pol. semestru Zdravá záda 2. pol. semestru Nordic walkin

Termín konání: 21.09.2020 - 06.01.2021
Místo konání: Praha, okolí Prahy, loděnice ČVUT

ÚTVS_015 Sport seniorů - Kruhový trénink, Stolní tenis (22.02.2021 - 21.05.2021)

Kód: ÚTVS_015
Název: Sport seniorů - Kruhový trénink, Stolní tenis
Rozsah předmětu: 21 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Mgr. Klára Minaříková (Klara.Minarikova@cvut.cz)
Garant: doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (Jiri.Drnek@cvut.cz)
Anotace:

Kruhový trénink je kondiční cvičení na různých stanovištích, při kterém se pravidelně střídá aerobní zatížení (např. švihadla, běh, poskoky) s posilováním různých svalových partií při hudbě. Pak následuje protažení celého těla. Je to vynikající prostředek ke zpevnění a tvarování celého těla a ke zlepšení fyzické kondice.  V neposlední řadě je zformování a zpevnění postavy a prevence osteoporózy, která ohrožuje  v tomto věku nejen ženy, ale i muže.

Stolní tenis: Tento sport jsme zařadili jako jedinou sportovní hru pro naše studenty. Nejen udržuje fyzickou kondici, ale zlepšuje pozornost a dokonce stále rozvíjí  jejich mrštnost.  Stolní tenis má některé fyziologické předpoklady pro seniory. Rozvíjí schopnost rychlého rozhodování, vytrvalost,  psychickou odolnost, pohybovou reakci, koordinaci pohybu. Speciální pohyb v hracím prostoru rozvíjí rovnováhu, švihové parametry ruky a paže, dynamiku dolních končetin, rychlost reakce a předvídavost, smysl pro rotaci.Intenzita tréninku  je pro naši věkovou skupinu přiměřená,  optimální je střídání aktivity a pasivity. Jedním z úkolů je i nácvik základních  i speciálních úderů a rozvoj úderové techniky.

Struktura:
  1. školní rok 2020 - 2021

     ZIMA 2020   

  1. pol. semestru   Turistika              2. pol. semestru   Spinning.

     LÉTO 2020

  1. pol. semestru   Kruhový trénink   2. pol. semestru  Stolní tenis 

2.školní rok 2021 - 2022

    ZIMA 2021

  1. pol. semestru Lukostřelba          2. pol. semestru Kondiční posilování 

    LÉTO 2022

  1. pol. semestru Zdravá záda      2. pol. semestru  Nordic walking
Učební pomůcky a literatura: Pálky na stolní tenis, míčky, CD na cvičení v tělocvičně
Termín konání: 22.02.2021 - 21.05.2021
Místo konání: Praha, ÚTVS ČVUT, Pod Juliskou 4, Praha 6

ÚTVS_016 Sport seniorů - Lukostřelba, Kondiční posilování (20.09.2021 - 14.01.2022)

Kód: ÚTVS_016
Název: Sport seniorů - Lukostřelba, Kondiční posilování
Rozsah předmětu: 21 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Mgr. Klára Minaříková (Klara.Minarikova@cvut.cz)
Garant: doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (Jiri.Drnek@cvut.cz)
Anotace:

Lukostřelba je sport s vlastní historií a tradicí, která je stará již několik desítek tisíc let. Společně s golfem a tenisem patří mezi tzv. bílé sporty, které mohou provozovat jak mladí tak starší nadšenci. Luky a šípy se používaly již v dobách antiky a středověku a bylo nutné, aby každý muž s nimi uměl zacházet. Vzpomeňte si také na Amazonky nebo Dívčí válku – i zde se luky používaly. Dnes se s lukostřelbou často nesetkáte. Na některých místech světa se ale lukostřelba stále používá k zajištění obživy – k boji a lovu divoké zvěře. A kdo ví, jestli tento zajímavý sport ještě využijeme v praxiJ, právě pro rozšíření jídelníčku.

Po celou dobu kurzu se Vám bude věnovat náš instruktor, který Vám vysvětlí jak luk ovládat a naučí Vás strefovat se do „černého“. Během výuky máte neomezený počet šípů a střel. V ceně je zahrnuto i zapůjčení vybavení.

Kondiční posilování seniorů je zaměřeno na poznávání osobních možností a hranic při cvičení s mírnou zátěží v posilovně, a to pomocí cvičení podporujících správné držení těla, zlepšení fyzické kondice a zvýšení nebo udržení svalové síly. Současně si studenti osvojují dostatečný zásobník vhodných cviků.

Studenti cvičí samostatně podle individuálních plánů. Důraz je kladen nejen na správné technické provádění posilovacích cviků, ale i kvalitní zahřátí a rozcvičení (příprava organismu na zátěž) a účelně prováděný strečink v průběhu cvičení. Součástí výuky je i aerobní trénink, cvičení s BOSU a na konci hodiny nezbytný závěrečný strečink.

Struktura:

1. školní rok 2020 - 2021

ZIMA 2020

1. pol. semestru Turistika 2. pol. semestru Spinning.

LÉTO 2020

1. pol. semestru Kruhový trénink 2. pol. semestru Stolní tenis

2.školní rok 2021 - 2022

ZIMA 2021

1. pol. semestru Lukostřelba 2. pol. semestru Kondiční posilování

LÉTO 2022

1. pol. semestru Zdravá záda 2. pol. semestru Nordic walking

Učební pomůcky a literatura: Luky, šípy, terčovnice, Literatura: Core trénink: Kompletní rádce pro muže i ženy
Termín konání: 20.09.2021 - 14.01.2022
Místo konání: Praha, Hala na lukostřelbu ČVUT, ÚTVS ČVUT Pod Juliskou 4, Praha 6

ÚTVS_017 Sport seniorů Zdravá záda, Nordic Walking (21.02.2022 - 20.05.2022)

Kód: ÚTVS_017
Název: Sport seniorů Zdravá záda, Nordic Walking
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Promoce
Lektor: Mgr. Klára Minaříková (Klara.Minarikova@cvut.cz)
Garant: doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (Jiri.Drnek@cvut.cz)
Anotace:

Zdravá záda: Kurz je zaměřen na procvičení celého těla pomocí zdravotně zaměřených jednoduchých a účinných cvičení. Nejprve je zahřátí pomocí uvolňovacích a dynamických protahovacích cviků, s klidnou a příjemnou hudbou. Další část hodiny je věnována strečinkové sestavě na celé tělo, poté následuje důkladné procvičení celé páteře speciální cvičební sestavou. Na závěr je zařazeno dechové cvičení a relaxace. V průběhu některých hodin jsou zařazena i  speciální cvičení (prvky z tai-chi, akupresura, automasáž.

Zaměřujeme se  na nejčastější obtíže se zády, vzniklé následkem vadného držení těla, patologických změn páteře, potíží s meziobratlovými ploténkami atd.

Co je dobré vědět - tipy pro trénink- technika cviků na posílení zad, kdy byste raději neměli trénovat,intenzita a délka zátěže s ohledem na věkové zvláštnosti našich „Masters“.

Nordic Walking je druh sportovní chůze se speciálními holemi, s jejichž pomocí se klasická procházka mění v efektivní cvičení, které léčí srdce i metabolismus. Jde o sport vhodný pro všechny. Každý může uzpůsobit intenzitu chůze svému věku i kondici.

Oproti běžné chůzi je aktivním cvičením, oproti rychlé chůzi či běhu nabízí hned několik výhod. Především cvičení vychází z pohybu rukou, nikoliv z rychlosti pohybu.

            NW má mnoho pozitivní zdravotních účinků: Zvyšuje fyzickou kondici, oproti klasické chůzi je efektivita tohoto cvičení vyšší až o 50%, redukuje váhu, odstraňuje bolesti zad a napomáhá ke správnému držení těla, slouží jako prevence civilizačních chorob, včetně chorob zažívacího traktu, zlepšuje srdeční činnost, posiluje paže (především triceps) a nezatěžuje klouby.

Naše kurzy jsou situovány do okolí Prahy a tak jsou spojeny i s poznáváním historických a kulturních památek.

 

 

 

Struktura:

1. školní rok 2020 - 2021

ZIMA 2020

1. pol. semestru Turistika 2. pol. semestru Spinning.

LÉTO 2020

1. pol. semestru Kruhový trénink 2. pol. semestru Stolní tenis

2.školní rok 2021 - 2022

ZIMA 2021

1. pol. semestru Lukostřelba 2. pol. semestru Kondiční posilování

LÉTO 2022

1. pol. semestru Zdravá záda 2. pol. semestru Nordic walking

Učební pomůcky a literatura: Hole NW, podložky a pomůcky pro cvičení ZZ, BOSU, flexiball,..
Termín konání: 21.02.2022 - 20.05.2022
Místo konání: Praha, ÚTVS ČVUT, Pod Juliskou 4, Praha 6, okolí Prahy
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz