FD_026 Interakce mezi umělou inteligencí (AI) a živými organismy.

Kód: FD_026
Název: Interakce mezi umělou inteligencí (AI) a živými organismy.
Fakulta / ústav: Fakulta dopravní
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a seminář
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Způsob ukončení - upřesnění: Závěrečný test
Lektor: prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. (votruzde@fd.cvut.cz), prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. (faberjos@fd.cvut.cz)
Garant: Světlana Lesová (lesovsve@fd.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Nižší střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Nižší střední vzdělání
Anotace:

Definice vědomí i inteligence v oblastech informatiky, techniky, biologických i sociálních věd jsou principiálně rozdílné.

Záměrem podzimního běhu kursu U3V je otevřít společnou základnu pro vzájemné porozumění mezi uvedenými obory tak, aby bylo možno obor inteligence umělé i přirozené systémově rozvíjet na základě malého množství společných předpokladů.

Tento problém je shledáván jako v současnosti velmi naléhavý v Evropě i U.S.A,

Absolventi kursu by měli získat schopnost se lépe orientovat v této dynamicky se rozvíjející oblasti i aktivně napomoci při formulování východisek.

Struktura:
 • 1 -3 ) Základy mozkové činnosti (8.10;15.10;22.10)
 •              Struktura lidského mozku
 •              Neuron
 •              Synapse
 •              Kolumny a arey
 •              Sitě
 •  4 - 8) Funkce mozku (29.10;5.11;12.11;19.11)
 •               Thalamokortikální reverberace
 •               Vnímání prostředí
 •               Humorální vlivy
 •               Spánek
 •               Paměť
 • 9 - 11) Vazba s imunitním a limbickým systémem.(26.11;3.12;10.12)
 •                Měření mozkové činnosti
 •                EEG
 •                NIRS
 •                Ostatní
 •                Měření inteligence přirozené i umělé.
 • 12)   Technická část rozhraní člověk – umělý systém resp. vozidlo – řidič (17.12)
 • 13)   Rezerva
 • 14)   Rezerva
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: skripta,prazentace
Termín konání: 08.10.2020 - 14.01.2021
Místo konání: Praha, CIIRC , Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00 Praha 6, místnost B 335
Cena: 500,00 Kč (Pro uchazeče mladší 60-ti let 500,00 Kč)
Poznámka:

 

Místo: CIIRC , Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00 Praha 6, místnost B 335

Den: čtvrtek , 15:30 - 17:00 hodin

Termíny přednášek: první přednáška proběhne  ve čtvrtek 8.10.2019 od 15:30

 

 

Mějte se zatím hezky a těším se na vás.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz