FBMI_014 Mikrosvět, mikroorganismy a člověk III

Kód: FBMI_014
Název: Mikrosvět, mikroorganismy a člověk III
Fakulta / ústav: Fakulta biomedicínského inženýrství
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Způsob ukončení - upřesnění: vypracování a obhájení závěrečné práce
Lektor: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Garant: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Kurz seznamuje posluchače se základy mikroskopické techniky a mikrobiologie. Volně navazuje na úvodní mikrobiologický kurz a rozšiřuje znalosti účastníků o aktuální problematiku - nové viry a onemocnění, bakterie a nová onemocnění atd.

Struktura:

1) Úvodní přednáška.

2) Nové informace o současných virových onemocněních.

3) Virová onemocnění - současnost.

4) Pitná voda a mikrobiální kontaminace.

5) Bakteriální onemocnění - současnost.

6) Osobní hygiena - používání ochraných pomůcek proti mikrobiálním agens.

7) Hygienická opatření v domácnosti s ohledem na současnou epidemiologickou situaci.

8) Potravinové mikrobiální kontaminace.

9) Sterilizace, pasterizace a jejich použití.

10) Mikroskopická pozorování mikroorganismů - světelná mikroskopie

11) Mikroskopická pozorování mikroorganismů - elektronová mikroskopie.

12) Mikrobiální kontaminace masných výrobků

13) Antibiotika

14) Závěr

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: dle doporučení garanta kurzu
Termín konání: 30.09.2020 - 13.01.2021
Místo konání: Praha, distančně pomocí MS Teams nebo ČVUT CIPS, Bechyňova ul., Praha 6
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz