FA_054 Historická Praha v němčině

Kód: FA_054
Název: Historická Praha v němčině
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 20 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Seminář
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Ing. Mgr. Zuzana Krýzlová (zuzana.kryzlova@fa.cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Nižší střední vzdělání
Další vstupní podmínky: základní znalost němčiny, fyzická kondice pro vycházky
Anotace:

Kurz je určen všem zájemcům o historickou Prahu, kteří mají základní znalost němčiny. Je vyhledáván architekty, průvodci a dalšími zapálenými nadšenci. Kurz se skládá z 6 seminářů a 4 komentovaných vycházek historickou Prahou. Výuka bude probíhat v němčině. 

V rámci desetidílného kurzu se teoreticky i prakticky seznámíte s nejslavnějšími pražskými památkami. Vyučující německého jazyka s průvodcovskou praxí vás provede architektonickými slohy z různých historických období v chronologickém sledu. Součástí kurzu budou 3 komentované vycházky. Veškerá výuka včetně vycházek bude probíhat v němčině. Podrobnější sylabus a seznam doporučené literatury frekventanti obdrží na první hodině, průběžně budou dostávat od vyučující studijní materiály. Forma výuky: kontakní. 7 setkání v učebně FA, 3 komentované vycházky po Praze. Doporučená minimální úroveň němčiny: mírně pokročilá

 

 

Struktura:

6 seminářů + 4 komentované vycházky

Struktura kurzu:

Tento kurz nabízí frekventantům seznámit se s historií architektonických slohů, případně osvěžit si již nabyté znalosti pražských architektonických památek a současně si upevnit si jazykové znalosti a dovednosti v němčině. Doporučená znalost němčiny mírně pokročilá.

07.10. 2019 - Úvod do historie uměleckých slohů

14.10. 2019 - Kulturně historický místopis Prahy

21.10. 2019 - Kulturně historický místopis Prahy

29.10. 2019 - Praha románská

04.11. 2019 - Praha gotická – komentovaná vycházka

11.11. 2019 - Praha renesanční

18.11. 2019 - Praha barokní – komentovaná vycházka

25.11. 2019 - Praha 19. století

02.12. 2019 - Praha 20. století – komentovaná vycházka

09.12. 2019 - Praha současná; závěr kurzu – shrnutí, opakování.

Sylabus bude upřesněn. Na jeho tvorbě se můžete podílet i vy. Vyberte si z následujících čtyř tematických zaměření a napište o tom vyučující Ing.Mgr. Krýzlové na adresu kryzlova@fa.cvut.cz, a to co možná nejdříve, nejlépe hned po přihlášení.

1) Za stavebními památkami Prahy

2) Osobnosti německé kultury v Praze

3) Pražské parky a zahrady

4) Významné pražské církevní areály.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Poznámkový blok, psací potřeba. Učební materiály upřesní lektorka.
Termín konání: 16.02.2021 - 11.05.2021
Místo konání: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna 647
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

 

Výuka se bude konat v budově FA ČVUT, Thákurova 9, v učebně 647. Rozvrh bude upřesněn, pravděpodobný den výuky středa nebo čtvrtek v odpoledních hodinách. Úvodní lekce proběhne v týdnu od 7. 10. 2020. Lektor: Ing. Mgr. Zuzana Krýzlová. 

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz