FA_009 Angličtina pro středně pokročilé

Kód: FA_009
Název: Angličtina pro středně pokročilé
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Celkový počet testů v semestru: 2
Lektor: Mgr. Magdaléna Waageová (waagemag@fa.cvut.cz), PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Zvládnutí středoškolské angličtiny
Anotace:

Procvičování gramatiky, slovní zásoby a komunikačních dovedností na středně pokročilé úrovni B1 - B2. Kurz připravuje m.j. k povinným kurzům odborného jazyka. Slouží také jako součást přípravy na studijní a pracovní pobyty a stáže v zahraničí, včetně vstupních testů na Erasmus.

Struktura:

Při zahájení výuky frekventanti obdrží sylabus kurzu a seznam doporučené literatury.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky: Frekventanti obdrží studijní materiály při výuce. Budou seznámeni také s doporučenou literaturou.
Termín konání: 23.09.2019 - 23.12.2019
Místo konání: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna 202
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 15:45-17:15, 202 (*Při velkém zájmu otevřeme paralelní kurz.)
  • Středa: 16:30-18:00, bude upřesněno (*Sraz 25.9. u 202 na FA. Při velkém zájmu otevřeme paralelní kurz.)
Cena: 2 750,00 Kč
Poznámka:

 

Před vyplněním příhlášky a platbou kontaktujte, prosím, garanta kurzu, viz výše: katerina.valentova@fa.cvut.cz. Toto upozornění se netýká studentů 1. ročníku, kteří psali rozřazovací test a pokyny k přihlašování a platbám už dostali.

Středeční kurz zahajuje 25.9., čtvrteční 26.9. Vyberte si dle rozvrhu a přijďte.

V případě většího počtu zájemců lze otevřít další kurzy. Možnost zapojení m.j. rodilého mluvčího.

 

Bližší informace o kurzech a kontakty na vyučující najdete na webu KJ FA: https://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/ustavy/120-kabinet-jazyku

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz