MÚVS_045 Angličtina U3V - A3V 15 Upper pokročilí

Kód: MÚVS_045
Název: Angličtina U3V - A3V 15 Upper pokročilí
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Distanční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: Mgr. Renata Šimůnková, Ph.D. (Renata.Simunkova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Kurz angličtiny A3V-15 navštěvují frekventanti U3V na jazykové úrovni B2-C1 ERR. Výuka se zaměřuje zejména na rozšiřovaní dovedností v mluveném jazyce, akcent se klade na slovní zásobu, kolokace a frazeologii. S gramatikou pracujeme selektivně, soustřeďujeme se pouze na frekventované gramatické jevy. Část Writing až na výjimky (emailová korespondence, žádost, reklamace, stížnost) eliminujeme vzhledem k tomu, že studenti v důchodovém věku tyto zručnosti potřebují pouze okrajově. Důraz je kladen na mluvení a poslech s porozuměním.

Struktura:
 • Keepng fit
 • U_8B: Travelling and tourism
 • Revise and Check (7+8)
 • U_9A_ Animals
 • Vegetarianism: pros and cons
 • U_9B_ Eaiting out,
 • Colloquial English: Talking about insects and animals
 • U 10 A – Where do I belong – talking immigration issue
 • Role of etiquette (Tea and sandwiges with the queen)
 • U_10_B_Sports
 • How to stay physically fit in older age
 • Revise and Check 9+10

Final test

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: New English File Advanced SB + WB
Termín konání: 18.02.2021 - 23.05.2021
Místo konání: Praha, Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Čtvrtek: 10:45-12:15, 310
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

S ohledem na opatření Vlády České republiky v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem, je možné, že výuka bude probíhat distančně.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz